523272581805686

W ramach projektu „Bliżej Europy” realizowanego przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, uczniowie naszej szkoły po raz kolejny mieli okazję wziąć udział w wyjeździe edukacyjnym do Torunia. Celem wyjazdy było nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, dzięki warsztatom mającym na celu eksperymentowanie w technice małej skali. Dzięki uczeniu się przez działanie, wykonywaniu eksperymentów i zadawaniu pytań uczestnicy warsztatów z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem przeprowadzali eksperymenty.

2480140445554325   1937084823061703

1301460749978158   1237972143052082

966367577033771   957741727922482

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego biorą również udział w wielu zajęciach edukacyjnych z biologii i geografii, chemii i fizyki, języka angielskiego, matematyki, doradztwa zawodowego. Dzięki tak zróżnicowanej ofercie edukacyjnej, która dostosowana jest do ich potrzeb,  uczestnicy projektu poprzez eksperymentowanie, uczenie się przez działanie, stosowanie nabytej wiedzy w praktyce i wykorzystaniu technologii TIK stają się bardziej kreatywni, zmotywowani do działania i otwarci na innowacje. Na zajęciach z doradztwa zawodowego poznają rynek pracy i interesujące ich zawody, planują swoją przyszła ścieżkę edukacyjną i wiążące się z nią wymagania. Zajęcia projektowe odbywają się w  małych grupach co powoduje, że prowadzący zajęcia są w stanie doskonale dostosować metody pracy do każdego uczestnika zajęć. Uczniowie chętnie angażują się w wykonywane zadań i prezentują wyniki swojej pracy.

20180322 150315   20190208 134850

20200213 101115   20200213 101234

337653433531944   355547155188681

369276413951065   439436633350208

463397547757309

  20180322 150315

533590407218882   556219665149505

668277757008890   892461084469826