MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

 

Zespół Szkół Agrobiznesu 
im. Macieja Rataja w Klementowicach

 

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

 

Proponujemy  pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego:

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – ROL.04

Organizujemy bezpłatne kurs kwalifikacyjny - ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (zawód rolnik, dawniej R.03), który będzie odbywał się pod skrzydłami naszego Technikum w Zespole Szkół Agrobiznesu. Kwalifikacja prowadzona jest w oparciu o najnowszą podstawę programową z 2019 r.

Kurs jest kierowany do osób, które:

  • chcą zdobyć zawód rolnik (wyszczególniony w Rozporządzeniu MEN z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach),
  • chcą profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą,
  • uzyskały bądź chcą uzyskać dotację „Młodego rolnika”

Uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być osoba pełnoletnia ( niezależnie od poziomu posiadanego wykształcenia).

Kursy są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, której program uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

PO UKOŃCZENIU KKZ otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu, zaś po zdaniu egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego przez OKE - świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.

Kurs  kwalifikacyjny - ROL.04 daje możliwość zdobycia tytułu technika, dlatego w cyklu kształcenia słuchacz kursu odbywa praktykę zawodową z kwalifikacji w gospodarstwie rolnym własnym lub w innym gospodarstwie spełniającym warunki do zrealizowania programu praktyki.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia pozwoli uzyskać dyplom technika w danym zawodzie.

Zapraszamy

  • Kształcenie jest bezpłatne
  • Forma kształcenia  - tryb zaoczny w systemie weekendowym
  • Doświadczona kadra
  • Nie jest wymagana matura
  • Nie przeprowadza się kartkówek, sprawdzianów.
  • Możliwość pogodzenia nauki na KKZ ze studiami.

W celu zgłoszenia na kurs proszę wypełnić formularz zgłoszenia, podpisać i skan przesłać na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax 81 88-23-002.