Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Banaszek Przemysław

Wychowanie fizyczne

Chojnacka Teresa

Rachunkowość

Doroszkiewicz Michał

Religia prawosławna

Dzięsław Małgorzata

Fizyka, Chemia

Franków Kazimierz

Jężyk angielski, Doradztwo zawodowe

Grykałowska Jolanta

Biologia

Grzegorczyk Katarzyna

Matematyka

Jarzynka Andrzej

Wychowanie fizyczne

Jaszczuk Tomasz

Edukacja dla bezpieczeństwa

Krawczyk Beata Wychowanie do życia w rodzinie, Wychowawca internatu

Kuśmirska Edyta

Geografia, WOS

Lachowska Janina

Marketing, Bhp, Produkcja zwierzęca

Martyniak Przemysław

Przedmioty informatyczne, Wychowawca internatu

Mędrek Katarzyna

Plastyka

Migdal Katarzyna Język angielski

Paluch Jerzy

Mechanizacja rolnictwa, Informatyka

Partycki Paweł

Wychowanie fizyczne, Wychowawca internatu

Pietrzak Jadwiga

Język polski

Purtak Małgorzata

Język niemiecki

Rostkowska Małgorzata

Język angielski

Saran Magdalena

Geografia

Szczepaniak Mieczysław

Muzyka

Szczepaniak Wiktor

 WOK

Święs Magdalena Religia

Tarkowska Barbara

Nauczyciel bibliotekarz, Wychowawca internatu

Turkowski Zbigniew

Matematyka

Wąsik Grażyna

Ekonomika, Przedsiębiorczość

Witkowski Wojciech

Historia, Wychowawca internatu

Witkowska Monika

Język polski