MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

Rekrutacja 2021/2022

loading...
O szkole
Technikum
Liceum Ogólnokształcące
Szkoła podstawowa
Szkoły dla dorosłych


Zespół Szkół Agrobiznesu
im. Macieja Rataja
w Klementowicach

  

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

I.    Dane ogólne

 1. Szkoła publiczna założona w 1938 roku.

 2. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach.

 3. Siedziba szkoły: Klementowice 365, 24 – 170 Kurów.

 4. W skład Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach wchodzą:

  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa;
  • Liceum Ogólnokształcące;
  • Technikum;
  • Branżowa Szkoła I stopnia;
  • Szkoła Policealna;
 5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa jest niepubliczną placówką oświatową o uprawnieniach szkoły publicznej.

 6. Liceum Ogólnokształcące – nauka prowadzona jest w oparciu o techniki multimedialne.

 7. Technikum kształci w zawodzie technik agrobiznesu i technik informatyk.

 8. Branżowa Szkoła I stopnia kształci w zawodzie ogrodnik i w zawodzie rolnik – specjalność mechanizacja rolnictwa.

 9. Szkoła Policealna kształci w zawodzie technik administracji  i florysta.

 10. Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Wspólna Szansa” z siedzibą w Klementowicach, które działa poprzez Zarząd.

 11. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.

 12. Szkoła położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego, na trasie Lublin - Dęblin, na skraju Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

 

 


Technikum
w Zespole Szkół Agrobiznesu
im. Macieja Rataja w Klementowicach

 

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Proponujemy podjęcie nauki w następujących zawodach:

 

Kandydaci do Technikum korzystają z Naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi do technikum nastąpi przy składaniu oryginału dokumentów do szkoły.

 


Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Agrobiznesu
im. Macieja Rataja w Klementowicach

 

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Proponujemy podjęcie nauki w oddziałach z następującymi rozszerzeniami:

 • Klasa biologiczno-chemiczna z j.angielskim: biologia, chemia, język angielski.
 • Klasa matematyczno-geograficzna z j.angielskim: geografia, język angielski, matematyka.
 • Klasa medialna: historia, język angielski, język polski.

 

Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego korzystają  z Naboru elektronicznego dla szkół ponadpodstawowych

 


Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół Agrobiznesu
im. Macieja Rataja w Klementowicach

 

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

   

Szkoła podstawowa prowadzi nabór do klasy 6, 7 i 8

 • Nauka dwóch języków obcych (język angielski, język niemiecki) prowadzona jest w laboratoriach językowych,
 • Rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych (sks, zespół taneczny, przedmiotowe koła zainteresowań),
 • Wyrównywanie wiedzy,
 • Zorganizowany dowóz młodzieży do szkoły - posiadamy własnego busa.

 

Wniosek o przyjęcie do Szkoły podstawowej należy:

 • pobrać z naszej strony i otworzyć go poza przeglądarką (przeglądarki mają problem z uzupełnianiem pól formularza),
 • wypełnić komputerowo,
 • wydrukować, podpisać i...
  • (opcja 1) skan dokumentu przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • (opcja 2) wypełniony (komputerowo lub ręcznie) i podpisany wniosek złożyć w sekretariacie ZSA

 

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej.pdf
  Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej - wersja word

 

 

Szkoła Policealna 
w Zespole Szkół Agrobiznesu 
im. Macieja Rataja w Klementowicach

 

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

 

Proponujemy podjęcie nauki w następujących zawodach:

 lub pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego:

Wniosek o przyjęcie do Szkoły podstawowej należy:

 • pobrać z naszej strony Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej  wersji edytowalnej lub pdf,
 • wypełnić wniosek,
 • wydrukować, podpisać i...
  • (opcja 1) skan dokumentu przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • (opcja 2) wypełniony (komputerowo lub ręcznie) i podpisany wniosek złożyć w sekretariacie ZSA

 

Załączniki:

Word Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej wersja edytowalna
Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej wersja pdf

 

System nauki

Tryb zaoczny - Szkoła prowadzi zajęcia w cyklu sobotnio-niedzielnych zjazdów w godzinach od 08:00 - 16:15.

Do szkoły przyjmowane są osoby, które ukończyły 18 lat lub ukończą je w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły. Ponadto do szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych może być przyjęta osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli ma ona opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

Bezpłatna nauka, brak egzaminów wstępnych.

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Policealnej jest ukończenie szkoły średniej.

Okres Nauki: 2 lata z tytułem technika.

Nowy zawód - Nowe możliwości zatrudnienia

 

 

Technik Administracji

Kod zawodu  334306

Ten kierunek cieszy się w Polsce bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ w instytucjach państwowych i prywatnych wzrasta zapotrzebowanie na fachowo przygotowaną kadrę urzędnicza, które odpowiada kształceniu.

 Słuchacz w zawodzie technik administracji przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 1. wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
 2. sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
 3. prowadzenia postępowania administracyjnego. 

 W ramach kwalifikacji AU.68. "Obsługa klienta w jednostkach administracji" słuchacz opanowuje umiejętności:

 • Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego;
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego;
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych.

Uczymy stosowania określonych przepisów, oraz szeroko zapoznajemy z normami prawnymi niezbędnymi w pracy przyszłej. Pokażemy jak przygotować umowę cywilnoprawną zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak profesjonalnie przygotować naradę, konferencje lub ważne spotkanie urzędnicze. 

 

Florysta

Kod zawodu 343203
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje : RL.26.Wykonywanie kompozycji florystycznych

Nauka trwa 1 rok ( 2 semestry), zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.


Florysta tworzy kompozycje kwiatowe zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych, wykonuje wiązanki okolicznościowe (z okazji ślubu, komunii, chrzcin, itp..). Potrafi stworzyć dekoracje z roślin suszonych lub doniczkowych oraz kompozycje mieszane.
Podczas nauki słuchacze poznaj rodzaj materiałów stosowanych we florystyce, techniki obowiązujące przy komponowaniu bukietów oraz realizują własne pomysły dekoratorskie. Florystyka jest popularnym zawodem w szkołach policealnych. Florystyka to dziedzina, która mocno rozwinęła się w ostatnich czasach. 

Absolwent rocznej szkoły policealnej kształcącej w zawodzie florysta może podejmować prace w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój wnętrza na przyjęciach, salonach florystycznych, targach, wystawach, w sklepach, galeriach oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu organizacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.

Ponadto zdobyte u nas i umiejętności i kwalifikacje będą niezwykle przydatne w życiu zawodowym i prywatnym. Posiadamy odpowiednią bazę dydaktyczną i przygotowaną kadrę pedagogiczną.

Słuchaczom wszystkich Szkół zaocznych zapewniamy:

- doskonale wyposażone sale i multimedialne pracownie,

- możliwość odbycia praktyk zagranicznych w krajach UE

- wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami egzaminów zawodowych,

- internat dla słuchaczy zamiejscowych

- bogaty księgozbiór w bibliotece,

- życzliwą atmosfera, kawę i herbatę.