MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

Rekrutacja 2022/2023

loading...
O szkole
Technikum
Liceum Ogólnokształcące
Szkoła podstawowa
Szkoły dla dorosłych


Zespół Szkół Agrobiznesu
im. Macieja Rataja
w Klementowicach

  

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

I.    Dane ogólne

 1. Szkoła publiczna założona w 1938 roku.

 2. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach.

 3. Siedziba szkoły: Klementowice 365, 24 – 170 Kurów.

 4. W skład Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach wchodzą:

  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa;
  • Liceum Ogólnokształcące;
  • Technikum;
  • Branżowa Szkoła I stopnia;
  • Szkoła Policealna;
 5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa jest niepubliczną placówką oświatową o uprawnieniach szkoły publicznej.

 6. Liceum Ogólnokształcące – nauka prowadzona jest w oparciu o techniki multimedialne.

 7. Technikum kształci w zawodzie technik agrobiznesu i technik informatyk.

 8. Branżowa Szkoła I stopnia kształci w zawodzie ogrodnik i w zawodzie rolnik – specjalność mechanizacja rolnictwa.

 9. Szkoła Policealna kształci w zawodzie technik administracji  i florysta.

 10. Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Wspólna Szansa” z siedzibą w Klementowicach, które działa poprzez Zarząd.

 11. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.

 12. Szkoła położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego, na trasie Lublin - Dęblin, na skraju Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

 

 


Technikum
w Zespole Szkół Agrobiznesu
im. Macieja Rataja w Klementowicach

 

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Harmonogramu rekrutacji 2022  
Regulamin rekrutacji

Proponujemy podjęcie nauki w następujących zawodach:

  

Szkoła nie przystępuje do naboru elektronicznego. Kandydaci do Technikum składają podania w sekretariacie szkoły

Wniosek o przyjęcie do Technikum należy:

 • pobrać z naszej strony i otworzyć go poza przeglądarką (przeglądarki mają problem z uzupełnianiem pól formularza),
 • wypełnić komputerowo,
 • wydrukować, podpisać i wypełniony (komputerowo lub ręcznie) oraz podpisany wniosek złożyć w sekretariacie ZSA

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi do technikum nastąpi przy składaniu Wniosku do szkoły.

 

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie do Technikum.pdf
Word Wniosek o przyjęcie do Technikum.doc

 


Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Agrobiznesu
im. Macieja Rataja w Klementowicach

 

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Harmonogramu rekrutacji 2022  
Regulamin rekrutacji

Proponujemy podjęcie nauki w oddziałach z następującymi rozszerzeniami:

 • Klasa matematyczno-geograficzna z j.angielskim: geografia, język angielski, matematyka.
 • Klasa medialna: historia, język angielski, język polski.

 

Szkoła nie przystępuje do naboru elektronicznego. Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego składają wniosek o przyjęcie  w sekretariacie szkoły.

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego należy:

 • pobrać z naszej strony i otworzyć go poza przeglądarką (przeglądarki mają problem z uzupełnianiem pól formularza),
 • wypełnić komputerowo,
 • wydrukować, podpisać i wypełniony (komputerowo lub ręcznie) oraz podpisany wniosek złożyć w sekretariacie ZSA.

 

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego.pdf
Word Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego.doc

 

 


Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół Agrobiznesu
im. Macieja Rataja w Klementowicach

 

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

   

Szkoła podstawowa prowadzi nabór do klasy 6, 7 i 8

 • Nauka dwóch języków obcych (język angielski, język niemiecki) prowadzona jest w laboratoriach językowych,
 • Rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych (sks, zespół taneczny, przedmiotowe koła zainteresowań),
 • Wyrównywanie wiedzy,
 • Zorganizowany dowóz młodzieży do szkoły - posiadamy własnego busa.

 

Wniosek o przyjęcie do Szkoły podstawowej należy pobrać z naszej strony, wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie ZSA

 

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej.pdf
  Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej - wersja word

 

 

Zespół Szkół Agrobiznesu 
im. Macieja Rataja w Klementowicach

 

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

 

Dorosłym proponujemy pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego:

 

System nauki

Tryb zaoczny - Szkoła prowadzi zajęcia w cyklu sobotnio-niedzielnych zjazdów w godzinach od 08:00 - 16:15.

Do szkoły przyjmowane są osoby, które ukończyły 18 lat lub ukończą je w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły. Ponadto do szkoły dla dorosłych może być przyjęta osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli ma ona opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

Bezpłatna nauka, brak egzaminów wstępnych.