MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

Rekrutacja 2024/2025

loading...
O szkole
Technikum
Liceum Ogólnokształcące
Szkoła podstawowa
Szkoły dla dorosłych


Zespół Szkół Agrobiznesu
im. Macieja Rataja
w Klementowicach

  

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

I.    Dane ogólne

 1. Szkoła publiczna założona w 1938 roku.

 2. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach.

 3. Siedziba szkoły: Klementowice 365, 24 – 170 Kurów.

 4. W skład Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach wchodzą:

  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa;
  • Liceum Ogólnokształcące;
  • Technikum;
  • Branżowa Szkoła I stopnia;
  • Szkoła Policealna;
 5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa jest niepubliczną placówką oświatową o uprawnieniach szkoły publicznej.

 6. Liceum Ogólnokształcące – nauka prowadzona jest w oparciu o techniki multimedialne.

 7. Technikum kształci w zawodzie technik agrobiznesu i technik informatyk.

 8. Branżowa Szkoła I stopnia kształci w zawodzie ogrodnik i w zawodzie rolnik – specjalność mechanizacja rolnictwa.

 9. Szkoła Policealna kształci w zawodzie technik administracji  i florysta.

 10. Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Wspólna Szansa” z siedzibą w Klementowicach, które działa poprzez Zarząd.

 11. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.

 12. Szkoła położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego, na trasie Lublin - Dęblin, na skraju Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

 

 


Technikum
w Zespole Szkół Agrobiznesu
im. Macieja Rataja w Klementowicach

 

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Regulamin rekrutacji

Proponujemy podjęcie nauki w następujących zawodach:

  

Szkoła nie przystępuje do naboru elektronicznego.
Kandydaci do Technikum składają wniosek o przyjęcie do Technikum w sekretariacie ZSA.

 

 Wniosek o przyjęcie do Technikum należy:

 • pobrać z naszej strony i otworzyć go poza przeglądarką (przeglądarki mają problem z uzupełnianiem pól formularza),
 • wypełnić komputerowo,
 • wydrukować, podpisać i wypełniony (komputerowo lub ręcznie) oraz podpisany wniosek złożyć w sekretariacie ZSA.

 

Załączniki:

Word Wniosek o przyjęcie do Technikum.doc

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi do technikum nastąpi przy składaniu dokumentów do szkoły.

  


Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Agrobiznesu
im. Macieja Rataja w Klementowicach

 

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Regulamin rekrutacji

Proponujemy podjęcie nauki w oddziałach z następującymi rozszerzeniami:

 • Klasa matematyczno-geograficzna z j.angielskim: geografia, język angielski, matematyka.
 • Klasa medialna: historia, język angielski, język polski.

 

Szkoła nie przystępuje do naboru elektronicznego.
Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego składają wniosek o przyjęcie  w sekretariacie ZSA.

 

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego należy:

 • pobrać z naszej strony i otworzyć go poza przeglądarką (przeglądarki mają problem z uzupełnianiem pól formularza),
 • wypełnić komputerowo,
 • wydrukować, podpisać i wypełniony (komputerowo lub ręcznie) oraz podpisany wniosek złożyć w sekretariacie ZSA.

 

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego.pdf
Word Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego.doc

 

Uczniom zapewniamy wiele atrakcji w ramach całorocznej nauki (konkursy, zawody sportowe, udział w imprezach kulturalnych, wyjazdy do kina i teatru, dyskoteki, ogniska, wycieczki),

Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny i interaktywny.

Nauka języków obcych prowadzona jest w laboratoriach językowych. Drugim nauczanym językiem obcym jest język niemiecki. 

Posiadamy własną salę gimnastyczną i salę do ćwiczeń siłowych.

Biblioteka szkolna stanowi bogate zaplecze do pracy samokształceniowej uczniów i służy rozwojowi ich zainteresowań. Księgozbiór biblioteki gromadzony od 1938 r. liczy ponad 19 tys. woluminów.

Uczniom klas maturalnych zapewniamy bezpłatne zajęcia przygotowujące do matury.

Najlepsi uczniowie otrzymują stypendium za wyniki w nauce.

Miejsce w internacie dla wszystkich zainteresowanych. Dobrze wyposażone 3-osobowe pokoje, dzienna stawka wyżywienia 16 zł, czesne 75 zł w przypadku zamieszkiwanie 5 dni w tygodniu, 90 zł w przypadku zamieszkiwanie 7 dni w tygodniu.

Szkoła jest czysta, zadbana i starannie utrzymana. Każda pracownia ma własny charakter i wystrój. Na terenie posesji szkolnej znajduje się park rekreacyjny oraz pełnowymiarowe boisko szkolne.

Każdego roku nasi uczniowie są wyróżniani otrzymując za wyniki w nauce stypendia Stowarzyszenia, nagrodę Starosty Powiatu Puławskiego oraz stypendium Prezesa Rady Ministrów. Odnoszą również sukcesy w konkursach organizowanych przez różne organizacje i instytucje.

Należy wspomnieć o dużych osiągnięciach sportowych drużyny dziewcząt i chłopców w siatkówce i w tenisie stołowym, a także o sukcesach Młodzieżowego Zespołu Tańca Ludowego na różnych konkursach i przeglądach oraz o sukcesach naszych uczniów w konkursach polonistycznych i plastycznych.

Swoje różnorodne zainteresowania uczniowie mogą realizować w zespole tańca ludowego, w zajęciach sportowych, w fakultetach dla klas maturach, kołach zainteresowań, godzinach konsultacji.

Prężnie w szkole działa Samorząd Uczniowski. Uczniowie prowadzą Spółdzielnię Uczniowską i Radiowęzeł. Organizują Tydzień Młodzieży, szereg akcji charytatywnych, szkolną wigilię, dyskoteki, ogniska, wycieczki, spektakle profilaktyczne, akcję szczęśliwy numerek.


LICEUM Ogólnokształcące, to doskonała propozycja dla uczniów, którzy lubią przedmioty ścisłe i wiążą swoją przyszłość z kierunkami politechnicznymi, ekonomicznymi, jak również dla uczniów mających predyspozycje i zainteresowania humanistyczne, którzy chcą w przyszłości studiować takie kierunki jak: dziennikarstwo, kulturoznawstwo, etnografię, politologię itp. poprzez fakt wyboru dodatkowych obowiązkowych przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

******
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół Agrobiznesu
im. Macieja Rataja w Klementowicach

 

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

   

Szkoła podstawowa prowadzi nabór do klasy 6, 7 i 8

 • Nauka dwóch języków obcych (język angielski, język niemiecki) prowadzona jest w laboratoriach językowych,
 • Rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych (sks, zespół taneczny, przedmiotowe koła zainteresowań),
 • Wyrównywanie wiedzy,

 

Wniosek o przyjęcie do Szkoły podstawowej należy pobrać z naszej strony, wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie ZSA

 

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej.pdf
  Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej - wersja word

 

 

Zespół Szkół Agrobiznesu 
im. Macieja Rataja w Klementowicach

 

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

 

Dorosłym proponujemy pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego:

 

System nauki

Tryb zaoczny - Szkoła prowadzi zajęcia w cyklu sobotnio-niedzielnych zjazdów w godzinach od 08:00 - 16:15.

Do szkoły przyjmowane są osoby, które ukończyły 18 lat lub ukończą je w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły. Ponadto do szkoły dla dorosłych może być przyjęta osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli ma ona opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej.

Bezpłatna nauka, brak egzaminów wstępnych.