MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM


Technikum
w Zespole Szkół Agrobiznesu
im. Macieja Rataja w Klementowicach

 

Klementowice 365, 24-170 Kurów
tel. 81 88-23-002 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Regulamin rekrutacji

Proponujemy podjęcie nauki w następujących zawodach:

  

Szkoła nie przystępuje do naboru elektronicznego.
Kandydaci do Technikum składają wniosek o przyjęcie do Technikum w sekretariacie ZSA.

 

 Wniosek o przyjęcie do Technikum należy:

 • pobrać z naszej strony i otworzyć go poza przeglądarką (przeglądarki mają problem z uzupełnianiem pól formularza),
 • wypełnić komputerowo,
 • wydrukować, podpisać i wypełniony (komputerowo lub ręcznie) oraz podpisany wniosek złożyć w sekretariacie ZSA.

 

Załączniki:

Word Wniosek o przyjęcie do Technikum.doc

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi do technikum nastąpi przy składaniu dokumentów do szkoły.

  

Przewodnik po zawodach dla młodzieży (podbudowa programowa: szkoła podstawowa, nauka trwa 5 lat)

 

zawód: Technik agrobiznesu,   kod zawodu 331402

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu jest przygotowanie do projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie. Nauczysz się jak efektywnie zarządzać małym przedsiębiorstwem rolnym, otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą czy pozyskiwać środki zewnętrzne na rozwój działalności. Nauczysz się hodowli zwierząt i roślin, przetwórstwa żywności oraz pracy związanej z administracją rolniczą. Praktykę zawodową zrealizujesz w gospodarstwach rolnych, zakładach przetwórczych produkujących żywność, ośrodkach agroturystycznych oraz instytucjach obsługujących i wspierających rolnictwo.

Absolwenci szkoły uzyskują szeroki zakres wiedzy ekonomiczno – rolniczej,  umiejętności z zakresu obsługi finansowej oraz bankowo-kredytowej rolnictwa i gospodarki żywnościowej, ubezpieczeń oraz funduszy emerytalno-rentowych, pozyskiwania funduszy pomocowych,  uprawnienia do przejęcia gospodarstwa, do ubiegania się o środki finansowe z funduszy UE,  umiejętności umożliwiające założenie i prowadzenie małej lub średniej wielkości firmy.

 • W trakcie nauki uczeń ma możliwość ukończenia kursu na prawo jazdy kategorii  T  w ramach realizacji programu nauczania.
 • Uczniowie i absolwenci mogą odbywać praktyki zawodowe i staże w kraju lub w specjalistycznych gospodarstwach i przedsiębiorstwach  na terenie Szwajcarii lub Holandii.
 • Wszyscy zainteresowani mają zapewnione miejsce w internacie. 
 • Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych - prowadzone są zajęcia sportowe, koła przedmiotowe, funkcjonuje zespół taneczny.
 • Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną (nowoczesne pracownie komputerowe wyposażone w komputery, stały dostęp do internetu, multimedialne laboratoria językowe, bibliotekę, salę gimnastyczną, boiska, siłownię i pracownie przedmiotowe).
 • Sale lekcyjne wyposażone są w zestawy multimedialne i interaktywne.

Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej i ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu.

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów technikum agrobiznesu:

 • gospodarstwa rolne,
 • jednostki samorządowe oraz agencje wspomagające i obsługujące rolników,
 • zakłady przetwarzające i dystrybuujące żywność lub pasze dla zwierząt.

Technik agrobiznesu może prowadzić własne gospodarstwo rolno-przetwórcze oraz korzystać z licznych dotacji unijnych.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski,
 • geografia