MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

Wydarzyło się ...

Rekrutacja 2024/2025

Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach
Branżowa Szkoła I stopnia

www.zsaklem.pl,       tel. 81 88-23-002,    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła nie przystępuje do naboru elektronicznego.

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej należy składać w sekretariacie szkoły
 • Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi do technikum lub szkoły branżowej 1 stopnia - przy składaniu wniosku do szkoły.
 • Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego.
 • Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 • Kształcimy w  zawodach: ogrodnik, rolnik.

  Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną.
  Wszyscy zainteresowani uczniowie mają zapewnione miejsce w internacie.

  W zawodzie ogrodnik lub rolnik cały cykl kształcenia odbywa się w ZSA, zajęcia praktyczne odbywają w gospodarstwie szkolnym i w gospodarstwach specjalistycznych.


Uczniom zapewniamy wiele atrakcji w ramach całorocznej nauki (konkursy, zawody sportowe, udział w imprezach kulturalnych, wyjazdy do kina i teatru, dyskoteki, ogniska, wycieczki),

Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne.

Nauka języków obcych prowadzona jest w laboratoriach językowych.

Posiadamy własną salę gimnastyczną i salę do ćwiczeń siłowych.

Biblioteka szkolna stanowi bogate zaplecze do pracy samokształceniowej uczniów i służy rozwojowi ich zainteresowań. Księgozbiór biblioteki gromadzony od 1938 r. liczy ponad 19 tys. woluminów.

Uczniom trzeciej klasy zapewniamy bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminów z kwalifikacji.

Najlepsi uczniowie otrzymują stypendium za wyniki w nauce.

Miejsce w internacie dla wszystkich zainteresowanych. Dobrze wyposażone 2 i 3-osobowe pokoje, dzienna stawka wyżywienia 12 zł, czesne 60 zł.

Szkoła jest czysta, zadbana i starannie utrzymana. Każda pracownia ma własny charakter i wystrój. Na terenie posesji szkolnej znajduje się park rekreacyjny oraz pełnowymiarowe boisko szkolne.

Każdego roku nasi uczniowie są wyróżniani otrzymując za wyniki w nauce stypendia Stowarzyszenia, nagrodę Starosty Powiatu Puławskiego.

Należy również wspomnieć o dużych osiągnięciach sportowych drużyny dziewcząt i chłopców w siatkówce i w tenisie stołowym, a także o sukcesach Młodzieżowego Zespołu Tańca Ludowego na różnych konkursach i przeglądach oraz o sukcesach naszych uczniów w konkursach polonistycznych.

Swoje różnorodne zainteresowania uczniowie mogą realizować w zespole tańca ludowego, w zajęciach sportowych, w fakultetach dla klas maturach, kołach zainteresowań, godzinach konsultacji.

Prężnie w szkole działa SU. Uczniowie prowadzą sklepik, radiowęzeł. Organizują Tydzień młodzieży, szereg akcji charytatywnych, szkolną wigilię, dyskoteki, ogniska, wycieczki, spektakle profilaktyczne, akcję szczęśliwy numerek.


Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą kontynuować naukę  w Branżowej Szkole II stopnia.    

Liceum Ogólnokształcące

 • Klasa matematyczno-geograficzna
 • Klasa medialna

 

    

Szkoła podstawowa

 • Rozwijanie zainteresowań w ramach
 • Język angielski i język niemiecki 
 • Wyrównywanie wiedzy

 

    

Technikum

 • Technik agrobiznesu
 • Technik informatyk
 • KKZ ROL.04

 

    

Dla dorosłych

 • KKZ ROL.04