MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

Wydarzyło się ...

Rekrutacja 2024/2025

W książkach jest wszystko. Czytajcie książki, bo uszlachetniają serca, kształcą rozum, hartują wolę i kształtują charakter. Słuchajcie za pośrednictwem książek ludzi mądrych - im częściej tym lepiej.


Jan Wantuła

Biblioteka szkolna znajduje się w części dydaktycznej internatu. Jako integralna część szkoły, uczestniczy w procesie dydaktycznym, rozwija działalność kulturalną i wychowawczą, służy zdobywaniu i poszerzeniu wiadomości przewidzianych programami nauczania. Z biblioteki korzystają zarówno uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły a także mieszkańcy Klementowic. Nasi czytelnicy  mają  możliwość samodzielnego pozyskiwania potrzebnych informacji.

Biblioteka mieści się w pięciu pomieszczeniach: czytelnia i 4 pomieszczenia z wolnym dostępem do półek. Czytelnia pełni jednocześnie funkcję Multimedialnego Centrum Informacyjnego. Znajduje się w niej 8 stanowisk komputerowych , dwa skanery i dwie drukarki. Dzięki nowoczesnej pracowni multimedialnej wszyscy użytkownicy mogą skorzystać z Internetu, słowników i encyklopedii multimedialnych . Jest to wielki walor szczególnie dla tych uczniów, którzy nie mają dostępu do komputera  i Internetu poza szkołą. Dzięki centrum multimedialnemu biblioteka szkolna zaspakaja potrzeby edukacyjne uczniów, dostarczając im informacji  oraz rozwija wyobraźnię i kreatywność, tak niezbędną we współczesnym społeczeństwie.

Biblioteka liczy ponad 20 000 woluminów. Jest to księgozbiór dość okazały, w miarę możliwości systematycznie uzupełniany. Perłę zbiorów stanowi Encyklopedia Rolnicza wydana nakładem Muzeum Przemysłu i Rolnictwa z 1891 r. oraz Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna wydawnictwa "Gutenberg" z 1932 roku. Wśród książek są wydawnictwa informacyjno-encyklopedyczne, popularnonaukowe, lektury, podręczniki oraz nowości z literatury polskiej i obcej. Posiadamy również bogate zbiory literatury rolniczej i ekonomicznej oraz zbiory specjalne tj. programy i filmy na nośnikach elektronicznych.

Księgozbiór podręczny zawiera encyklopedie ogólne i przedmiotowe, różnorodne słowniki, leksykony, albumy. Zbiory biblioteczne sklasyfikowane są według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej i rozmieszczone w 9 działach.
Biblioteka prenumeruje 11 tytułów czasopism: „Cogito”, „Mówią Wieki”, „Biblioteka w Szkole”, "Victor Gimnazjalista", "Perspektywy", "Newsweek Polska", "Rolnicze ABC", "Nowoczesna Uprawa", "Rolniczy Przegląd Techniczny", "Przemysł Spożywczy","Poznaj Świat".

Godziny otwarcia:

Poniedziałek    10.00 – 15.00
Wtorek            10.00 – 15.00
Środa              10.00 – 15.00
Czwartek        10.00 – 15.00
Piątek              09.00 – 15.00

 


 

W pierwszym semestrze roku szkolnego …

Księgozbiór uzupełniono o55 pozycji, w tym nowe lektury, literaturę popularno-naukową oraz o nowe czasopisma edukacyjne takie jak: Cogito, Victor Gimnazjalista, Perspektywy.

Uczniowie czytali dla zdobycia wiadomości i zaspakajania potrzeb poznawczych. Wykorzystywali księgozbiór podręczny: słowniki, encyklopedie, leksykony w celu pozyskania informacji. Wyszukiwali materiały na określony temat za pomocą katalogu. Chętnie korzystali z centrum multimedialnego. Dokonywali właściwych wyborów w korzystaniu ze środków masowej komunikacji. Pomagali przy wykonywaniu gazetek oraz pracach biblioteczno-technicznych.

Przynosili zgromadzone w domu materiały dotyczące historii Klementowic.

Nauczyciele byli informowani o nadesłanych podręcznikach i katalogach wydawniczych.W bibliotece wyszukiwali scenariusze uroczystości szkolnych, gromadzili materiały do dekoracji na uroczystości szkolne.Wypożyczali na zajęcia lekcyjne książki z księgozbioru podręcznego oraz filmy edukacyjne i czasopisma. Chętnie uczestniczyli w procesie samokształcenia wypożyczając literaturę piękną, popularno-naukową i pedagogiczną.

 

W bibliotece gromadzono literaturę. Prowadzono w ramach edukacji regionalnej rozmowy z uczniami i mieszkańcami Klementowic dotyczących historii regionu i szkoły. Realizowano  wypożyczenia międzybiblioteczne. Wykonywano usługi kserokopiarskie.

 

Stan czytelnictwa:

Klasa

Średnia na ucznia

Klasa

Średnia na ucznia

Klasa

Średnia na ucznia

1 gim

3,75

1LO

8,67

1at

2,38

2 gim

3,43

2LO

10,82

2at

3,30

3 gim

4,60

3LO

9,22

3at

2,50

       

4at

2,67

 

Czytelnia  (14 prenumerowanych czasopism)

    

Liceum Ogólnokształcące

  • Klasa matematyczno-geograficzna
  • Klasa medialna

 

    

Szkoła podstawowa

  • Rozwijanie zainteresowań w ramach
  • Język angielski i język niemiecki 
  • Wyrównywanie wiedzy

 

    

Technikum

  • Technik agrobiznesu
  • Technik informatyk
  • KKZ ROL.04

 

    

Dla dorosłych

  • KKZ ROL.04