Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – ROL.04

Organizujemy bezpłatne kurs kwalifikacyjny - ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej (zawód rolnik, dawniej R.03), który będzie odbywał się pod skrzydłami naszego Technikum w Zespole Szkół Agrobiznesu. Kwalifikacja prowadzona jest w oparciu o najnowszą podstawę programową z 2019 r.

Kurs jest kierowany do osób, które:

 • chcą zdobyć zawód rolnik (wyszczególniony w Rozporządzeniu MEN z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach),
 • chcą profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą,
 • uzyskały bądź chcą uzyskać dotację „Młodego rolnika”

Uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być osoba pełnoletnia ( niezależnie od poziomu posiadanego wykształcenia).

Kursy są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, której program uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

PO UKOŃCZENIU KKZ otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu, zaś po zdaniu egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego przez OKE - świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia pozwoli uzyskać dyplom technika w danym zawodzie.

Zapraszamy

 • Kształcenie jest bezpłatne
 • Forma kształcenia  - tryb zaoczny w systemie weekendowym
 • Doświadczona kadra
 • Nie jest wymagana matura
 • Nie przeprowadza się kartkówek, sprawdzianów.
 • Możliwość pogodzenia nauki na KKZ ze studiami.

W celu zgłoszenia na kurs proszę wypełnić formularz zgłoszenia, podpisać i skan przesłać na adres szkoły sekretariat@zsaklem.pl lub fax 81 88-23-002.

Przewidywany termin rozpoczęcia kursu wrzesień 2020 r. (uruchomienie zajęć na kursie następuje po skompletowaniu grupy).
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest złożenie kompletu dokumentów, tj.

 • wniosek
 • świadectwa ukończenia szkoły
 • zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu po wcześniejszym uzyskaniu skierowania ze szkoły
 • kserokopia prawa jazdy kat. T, BE, CE, DE (do wglądu w przypadku posiadania)

Wydarzyło się

Europejskie Odznaki Jakości

DJ-Events Calendar Module

maj 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
JSN Decor is designed by JoomlaShine.com