MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM
Drodzy rodzice,
 
w przypadku chęci ubezpieczenia waszego dziecka w tej samej firmie ubezpieczeniowej, w której ubezpieczenie zawarte było w roku poprzednim, udostępniamy Państwu możliwości zawarcia ubezpieczenia on-line:
 
W celu wykupienia polisy szkolnej proszę o skopiowanie poniższego linku strony TU Compensa
 
 
następnie wpisanie unikalnego dla naszej placówki kodu 140032 System przekieruje Państwa do oferty. Pojawią się dwa warianty ubezpieczenia. 
 
UWAGA WAŻNE - w wariancie drugim pomimo sumy ubezpieczenia 100 tys zł (1000 zł za 1%) kontuzje, które będą orzeczone do 10% trwałego uszczerbku na zdrowiu będą wypłacane 400 zł za każdy procent - przykładowo uraz palca = 1% SU wypłata będzie w wysokości 400 zł.
 
Ubezpieczenie będzie obowiązywało od 01-09-2020 do 31-08-2021
 
Możliwość zawarcia ubezpieczenia do 15 października.
 
Dane płatnika - wpisujemy dane rodzica
Dane ubezpieczonego - wpisujemy dane dziecka
 
Pozostałe aspekty ubezpieczenia pozostają bez zmian w porównaniu z rokiem poprzednim. W przypadku potrzeby skorzystania z ubezpieczenia proszę o kontakt z naszym opiekunem Panem Karolem Nowakiem - tel. 691 125 732
 

-- 

Pozdrawiam,
Karol Nowak
Kierownik Okręgu
tel.: 691 125 732
--
OVB Allfinanz
Dyrekcja Regionalna w Lublinie
ul. Zana 11a
20-601 Lublin
--
OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa z o.o.
ul. Mierosławskiego 11a
01-527 Warszawa
KRS: 0000022449 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 1 120 580,00 PLN w całości opłacony.
NIP: 522-10-12-197