MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

     

 

Harmonogram konsultacji KKZ ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej
styczeń - marzec 2022

 Sala 3

04.02
sobota

05.02
niedziela

12.02
sobota

13.02
niedziela

26.02
sobota

27.02
niedziela

05.03
sobota

06.03
niedziela  

19.03
sobota 

20.03
niedziela

8:00-9:30

Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne

Produkcja roślinna zaj. praktyczne

Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne

Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne

Technika w rolnictwie zaj. praktyczne

Produkcja roślinna zaj. praktyczne

 Technika w rolnictwie

Produkcja roślinna 

Technika w rolnictwie

Produkcja roślinna

9:35-11:05

Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne

Produkcja roślinna zaj. praktyczne

Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne

Produkcja roślinna zaj. praktyczne

Technika w rolnictwie zaj. praktyczne

Technika w rolnictwie zaj. praktyczne

Technika w rolnictwie

Produkcja roślinna 

Technika w rolnictwie 

Produkcja zwierzęca 

11:10-12:40

Produkcja roślinna/
Technika w rolnictwie

Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne

Produkcja roślinna  zaj. praktyczne

Produkcja roślinna zaj. praktyczne

Produkcja roślinna zaj. praktyczne

Technika w rolnictwie zaj. praktyczne

Produkcja roślinna

Produkcja roślinna 

Produkcja zwierzęca

Środki ochrony roślin

13:00-14:30

Technika w rolnictwie zajęcia praktyczne

 

Produkcja roślinna  zaj. praktyczne

 

Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne

Język obcy w agrobiznesie

Produkcja zwierzęca

Technika w rolnictwie

Produkcja 
roślinna

Podstawy rolnictwa

14:45-16:05

Technika w rolnictwie zajęcia praktyczne

 

Produkcja roślinna  zaj. praktyczne

 

Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne

Język obcy w agrobiznesie

Produkcja roślinna

Technika w rolnictwie

Środki ochrony roślin

Podstawy rolnictwa

Kazimierz Franków: język obcy w agrobiznesie ;     Grażyna Wąsik: podstawy rolnictwa    

Janina Lachowska: produkcja roślinna i produkcja roślinna – zaj. praktyczne; produkcja zwierzęca i produkcja zwierzęca – zaj. praktyczne; śr. ochrony roślin  

Jerzy Paluch: technika w rolnictwie i technika w rolnictwie – zaj. praktyczne