MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

80 lat Szkoły w Klementowicach

80 lat

   Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach to szkoła z tradycjami.
Od 80 lat jest niemym świadkiem historii pisanej przez Nas wszystkich: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji, rodziców.

   „Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina”. Taka myśl zapewne towarzyszyła  wszystkim absolwentom, którzy  przybyli  13 pażdziernika 2018 roku  na uroczystość.
Rocznica istnienia szkoły to doskonała okazja do podsumowania, które znalazły odzwierciedlenie w publikacji wydanej z okazji jubileuszu. Nosi ona tytuł „ Mamy już 80 lat”.

    Mszę św. w intencji uczniów, nauczycieli, pracowników, absolwentów, zaproszonych  gości odprawił ksiądz proboszcz Zbigniew Fidut.  Po nabożeństwie część oficjalna rozpoczęła  się pięknym polonezem w wykonaniu absolwentów – byłych członków Młodzieżowego Zespołu Tańca Ludowego.

    Swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście: przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Puławach, Wójt Gminy Kurów, przedstawiciele zaprzyjaźnionych ze szkołą instytucji, byli dyrektorzy szkół oraz liczna grupa absolwentów.

    W przemówieniu Pan dyrektor Zbigniew Turkowski przypomniał historię szkoły. Głos zabrali  także zaproszeni goście i przedstawiciel absolwentów. Podkreślili oni wagę kształcenia zawodowego w dzisiejszych realiach. Życzyli dalszych sukcesów uczniom i nauczycielom.

    Program artystyczny był wzruszającą poetycko – taneczną podróżą w przeszłość przeplataną pięknymi tańcami w wykonaniu Młodzieżowego Zespołu Tańca Ludowego.
Uczniowie przytoczyli fragmenty wspomnień, które poprowadziły zebranych ku temu co minione a jednak wciąż żywe, wspólne wszystkim absolwentom i pracownikom szkoły – ku wspomnieniom.
Całej uroczystości towarzyszyły radość i wzruszenie oraz przeświadczenie, że znów choć na chwilę, udało się zatrzymać czas.

    Wszyscy uczestnicy jubileuszu otrzymali okolicznościowe upominki.