Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Wspólna Szansa" w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: "Małe projekty".

Dofinansowanie z PROW 2007-2013 w wysokości 12.718,97 zł.

Jednostka pośrednicząca: Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień", www.zielonypierscien.pl

Bogata tradycja kulturowa jest wyrazem tożsamości narodowej świadczącej o żywotności mieszkańców poszczególnych regionów i kraju.

Nasze dziedzictwo kulturowe przez wiele wieków tworzyły pokolenia społeczeństwa w wyniku przemieszczania się ludności i równe wydarzenia historyczne. Dzięki temu powstały tradycje i obrzędy w różnych regionach etnicznych i etnograficznych.

Jednym z elementów świadczących o odrębności regionów kraju stał się strój ludowy oraz taniec.

Szczególnie na obszarach wiejskich strój określał pozycję społeczną ich mieszkańców oraz wpływał na poczucie wspólnoty kulturowej. Taniec był nie tylko towarzyską rozrywką, także towarzyszył przy okazji niektórych obrzędów i zwyczajów. Pełnił określoną rytualną funkcję i odgrywał rolę społeczno - obyczajową.

Wraz z rozwojem gospodarczym kraju tradycyjne stroje oraz tańce zaczęła wypierać moda mieszczańska.

Obecnie coraz częściej lokalne społeczności w poszukiwaniu swoich korzeni sięgają do zapomnianych zwyczajów i obrzędów. Widzą w tym możliwość zintegrowania mieszkańców oraz utrwalania dziedzictwa kulturowego kraju i regionu.

W Klementowicach od 2004 roku działa Młodzieżowy Zespół Tańca Ludowego, którego celem jest kultywowanie tradycji ludowych poprzez taniec, propagowanie tańca wśród lokalnej społeczności oraz wskazanie młodym ludziom aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Jedną z form promocji tańca ludowego jest organizacja festynów środowiskowych.

Uczestnicy festynów maja możliwość zapoznania się z tańcami ludowymi naszego regionu i kraju oraz pięknymi strojami występującymi na tych obszarach. Jednocześnie poprzez wspólną zabawę integrują się.

Znaczną część repertuaru zespołu stanowią tańce wywodzące się z obszaru Lubelszczyzny.

Zespół chciałby zaprezentować i pokazać bogactwo tańców podlaskich wywodzących się z części północno-wschodniej Lubelszczyzny. Aby była możliwość realizacji przedsięwzięcia konieczne jest zakupienie strojów dla 6 par tanecznych.

Układ tańców podlaskich wkomponowany w repertuar Młodzieżowego Zespołu Tańca Ludowego i zaprezentowany na festynie środowiskowym obok pozostałych tańców naszego regionu będzie symbolem, że taniec ludowy jest wciąż żywym elementem naszej kultury.

Prezentacji układów tanecznych zespół dokona na festynie środowiskowym, gdzie tańce podlaskie obok pozostałych tańców naszego regionu, będą symbolem że taniec ludowy jest wciąż żywym elementem naszej już współczesnej kultury.

Zadania planowane w ramach operacji:

1. zamówienie oraz zakup strojów ludowych dla 6 par tancerzy - 12 kompletów

2. organizacja festynu dla 200 osób, na którym zostaną zaprezentowane tańce ludowe, w tym podlaskie.

Cele realizowane z lokalnej strategii rozwoju:

Cel główny: 3. LSR w połączeniu z osią 3 PROW Odnowa Wsi: Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LGD „Zielony Pierścień” przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, promowanie obszarów wiejskich, umożliwienie rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego

Cel szczegółowy: 3.2. LSR Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego społeczności lokalnych

Przedsięwzięcie: Dziedzictwo kulturowe i historyczne bogactwem turystycznym obszaru „Zielonego Pierścienia”

Przewidywane rezultaty projektu:

1. zorganizowanie festynu

2. zakup strojów ludowych

3. kultywowanie lokalnych tradycji

4. zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi

5. integracja lokalnej społeczności

6. promocja tańców ludowych

7. wskazanie form spędzania wolnego czasu

Gościmy

Odwiedza nas 110 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
1512498
JSN Decor is designed by JoomlaShine.com