System Nauki zaoczny - Szkoły prowadzą zajęcia w cyklu sobotnio-niedzielnych zjazdów w godzinach od 08:00 - 16:15.

Do Szkoły dla dorosłych przyjmowane są osoby, które ukończyły 18 lat lub ukończą je w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły. Ponadto do szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych może być przyjęta osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli ma ona opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

Bezpłatna nauka, brak egzaminów wstępnych.

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Policealnej dla Dorosłych jest ukończenie szkoły średniej.

Okres Nauki: 2 lata z tytułem technika.

Nowy zawód - Nowe możliwości zatrudnienia


Technik informatyk

Kod zawodu 351203

 

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy.

 Kwalifikacje: 

  EE.08  Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,

  EE.09  Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Technik informatyk to poszukiwany zawód. Informatyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;

2) wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;

3) projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;

4) programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;

5) projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

 Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie przy montowaniu, instalowaniu, uruchamianiu, serwisowaniu, sprzedaży komputerów oraz sieci komputerowych, teleinformatycznych oraz telefonów komórkowych.

Absolwenci mogą kontynuować naukę na krajowych wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: informatyki, automatyki, robotyki, mechatroniki, telekomunikacji oraz pokrewnych. Są również przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Szkolny plan nauczania (przedmiotowe kształcenie zawodowe)

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Technik informatyk Kod zawodu 351203     SPd

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

cykl kształcenia dwuletni

L. godz.

sem.1

sem.2

sem.3

sem.4

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 

1

EE.08

Systemy operacyjne

56

24

   

80

2

EE.08

Urządzenia techniki komputerowej

34

22

   

56

3

EE.08

Sieci komputerowe

 

30

24

 

54

4

EE.09

Witryny i aplikacje internetowe

 

22

20

32

74

5

EE.09

Systemy baz danych

 

 

40

 

40

6

PDG

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

     

18

18

7

JOZ

Język angielski zawodowy w branży informatycznej

18

     

18

Łączna liczba godzin

108

98

84

50

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

1

EE.08

Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

57

24

   

81

   I. System operacyjny

24

12

 

 

36

   II. Urządzenia techniki komputerowej

33

12

 

 

45

2

EE.08

Administrowanie  sieciowymi systemami operacyjnymi

 

18

24

 

42

3

EE.08

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

 

25

30

 

55

4

EE.09

Administracja bazami danych

   

14

58

72

5

EE.09

Programowanie aplikacji internetowych

   

23

67

90

Łączna liczba godzin

57

67

91

125

340

Łączna licz. godz. kształcenia zawodowego

165

165

175

175

 680

 

Podstawy przedsiębiorczości

 10  10    

700 

 

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

 160

 

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (EE.08) odbywa się pod koniec III semestru.

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (EE.09) odbywa się pod koniec IV semestru.

Szkoła realizuje program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania.
Jest on zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk.


Technik Administracji

Kod zawodu  334306

Ten kierunek cieszy się w Polsce bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ w instytucjach państwowych i prywatnych wzrasta zapotrzebowanie na fachowo przygotowaną kadrę urzędnicza, które odpowiada kształceniu.

 Słuchacz w zawodzie technik administracji przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 1. wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
 2. sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
 3. prowadzenia postępowania administracyjnego. 

 W ramach kwalifikacji AU.68. "Obsługa klienta w jednostkach administracji" słuchacz opanowuje umiejętności:

 • Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego;
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego;
 • Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych.

Uczymy stosowania określonych przepisów, oraz szeroko zapoznajemy z normami prawnymi niezbędnymi w pracy przyszłej. Pokażemy jak przygotować umowę cywilnoprawną zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak profesjonalnie przygotować naradę, konferencje lub ważne spotkanie urzędnicze. 


Technik rachunkowość - zawód z perspektywą

Kod zawodu 431103

Słuchacz w zawodzie Technik rachunkowość przygotowany do wykonywania następujących zadań: 

 1. prowadzenia rachunkowość;
 2. rozliczania danin publicznych;
 3. rozliczania wynagrodzeń;
 4. rozliczania składek pobieranych przez biura terenowe;
 5. prowadzania analizy finansowej. 


 W ramach kwalifikacji AU.36. "Prowadzenie rachunkowości" słuchacz opanowuje umiejętności:

1.      Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

2.      Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji

3.      Sporządzanie sprawozdania finansowego w przeprowadzanie analizy finansowej  

 W ramach kwalifikacji AU.65. "Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych" słuchacz opanowuje umiejętności: 

1.      Rozliczanie wynagrodzeń

2.      Rozliczanie podatkowa i innych danin publicznych

3.      Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Umożliwia rozliczanie własnego gospodarstwa.

Absolwent może podjąć prace w komórkach rachunkowość my wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, także urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Ma również możliwość założenia własnego biurach rachunkowego.

W kształceniu nacisk położony na znajomość zasad z uwzględnieniem specyfiki rachunkowość jednostek budżetowych, bankowa i ubezpieczycieli. Słuchacz nabiera biegłości w księgowości komputerowej oraz zastosowaniu techniki biurowej, poznaje między innymi możliwości zastosowania komputera i techniki informacyjnej w pracach biurowych.


 

Florysta

Kod zawodu 343203
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje : RL.26.Wykonywanie kompozycji florystycznych

Nauka trwa 1 rok ( 2 semestry), zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.


Florysta tworzy kompozycje kwiatowe zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych, wykonuje wiązanki okolicznościowe (z okazji ślubu, komunii, chrzcin, itp..). Potrafi stworzyć dekoracje z roślin suszonych lub doniczkowych oraz kompozycje mieszane.
Podczas nauki słuchacze poznaj rodzaj materiałów stosowanych we florystyce, techniki obowiązujące przy komponowaniu bukietów oraz realizują własne pomysły dekoratorskie. Florystyka jest popularnym zawodem w szkołach policealnych. Florystyka to dziedzina, która mocno rozwinęła się w ostatnich czasach. 

Absolwent rocznej szkoły policealnej kształcącej w zawodzie florysta może podejmować prace w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój wnętrza na przyjęciach, salonach florystycznych, targach, wystawach, w sklepach, galeriach oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu organizacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.

Ponadto zdobyte u nas i umiejętności i kwalifikacje będą niezwykle przydatne w życiu zawodowym i prywatnym. Posiadamy odpowiednią bazę dydaktyczną i przygotowaną kadrę pedagogiczną.


Słuchaczom wszystkich Szkół zaocznych zapewniamy:

- doskonale wyposażone sale i multimedialne pracownie,

- możliwość odbycia praktyk zagranicznych w krajach UE

- wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami egzaminów zawodowych,

- internat dla słuchaczy zamiejscowych

- bogaty księgozbiór w bibliotece,

- życzliwą atmosfera, kawę i herbatę.


TECHNIK Rachunkowość

Symbol, którym odpowiada kształcenie 412 [01]

Rozporządzenie MEN z 29.07.2010 Załącznik nr 9

Podstawa programowa Kształcenia w Zawodzie Technik Rachunkowość (Dz. U. z 2010 r. U.. Nr 154, poz. 1033)

 

Program 341 [06] / SP/MEN/2000.01.03

 

Lp. Przedmiot sem. I / II sem. III / IVRazem

1Podstawy ekonomista 30 - 30

2Statystyka 30 - 30

3Technika biurowe 60 - 60

4Zasady Rachunkowość 40 - 40

5Marketing 20 20

6Elementy PRAWA 40 - 40

7Przedsiębiorcy -38 38

8Rachunkowość 96 138 234

9Język obcy Zawodowy 2624 50

Które odpowiada kształceniu 10Kultura -10 10

11Pracownia Ekonomiczno-Informatyczna -50 do 50

12Finanse 2060 80

13Podstawy Przedsiębiorczości 18 18

Razem: 360340 700

Praktyka Zawodowa: 8 tygodni

Gościmy

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
1517859
JSN Decor is designed by JoomlaShine.com