Skrót i pełna nazwa przedmiotu w szkołach dla dorosłych

Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie technik turystyki wiejskiej - 515203

Pp Podstawy przedsiębiorczości
PT Podstawy turystyki
PdR Podstawy rolnictwa
PDG Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
JaT Język angielski w turystyce
bhpt Bezpieczeństwo i higiena pracy
ORT Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
EwT Ekonomika w turystyce
PRo Produkcja rolnicza
OIT Obsługa informatyczna w turystyce
Żyw Żywienie turystów
AOK Agroturystyka i obsługa klienta
                  Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
DTW Działalność turystyczna na obszarach wiejskich
OT Obsługa turystyczna
PPR Prowadzenie produkcji rolniczej
Usługi żywieniowe
UN Usługi noclegowe
 

Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie technik informatyk - 351203

 SO Systemy operacyjne
 UTK Urządzenia techniki komputerowej
 SK Sieci komputerowe
 WiA Witryny i aplikacje internetowe
 SBD Systemy baz danych
 DGI Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 JaI Język angielski zawodowy w branży informatycznej
                 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
 MiE Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 ASS Administrowanie  sieciowymi systemami operacyjnymi
 PiM Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 ABD Administracja bazami danych
 PAI Programowanie aplikacji internetowych
 

Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie florysta - 343203

MR Materiałoznawstwo roślinne
MnR Materiałoznawstwo nieroślinne
KpF Kulturowe podstawy florystyki
SWT Środki wyrazu twórczego
KF Kompozycje florystyczne
PF Przedsiębiorstwo florystyczne
JF Język obcy we florystyce
                 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
WKF Wykonywanie kompozycji florystycznych
 

Liceum Ogólnoksztacące dla Dorosłych

JP Język polski
JA Język angielski
Mat Matematyka
Przedmiotu w zakresie rozszerzonym
WSr Wiedza o społeczeństwie
R-r Geografia
Przedmiot uzupełniający
HiS Historia i społeczeństwo
 

Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie technik rachunkowości - 431103

Pp Podstawy przedsiębiorczości
Jar Język obcy w rachunkowości
RF Rachunkowości finansowa
DGE Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
WiP Wynagrodzenia i podatki
                Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
BR Biuro rachunkowe
Dok Dokumentacja biurowa
Bwip Biuro wynagrodzeń i podatków
  

Egzamin zawodowy - testy i zadania
Patforma e-learningowa moodle oferująca wsparcie metodyczne związane z  egzaminem zawodowym dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli i uczniów.

Język polski
Język angielski
Matematyka

Gościmy

Odwiedza nas 116 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
1454533
JSN Decor is designed by JoomlaShine.com