Godło RP

godlo_RP.png
logo_zsa.png

Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach

www.zsaklem.pl,       tel. 81 88-23-002,     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła nie przystępuje do naboru elektronicznego.

 • Podanie o przyjęcie do szkoły należy składać w sekretariacie szkoły do 23 czerwca 2017 r.
 • Kandydaci do Technikum  dodatkowo pobierają w sekretariacie skierowanie na badania do Poradni Medycyny Pracy.
 • Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum, kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 24 do 28 czerwca do godz. 1500
 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i wyników egzaminu i zaświadczeń lekarskich do godz. 15:00 26 lipca.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum do godz. 1000 27 lipca.

Proponujemy podjęcie nauki w następujących szkołach:

W tym roku po raz kolejny tworzymy oddział sportowy (2 dyscypliny: siatkówka + piłka nożna).
Oddział będzie utworzony z zainteresowanych uczniów LO i Technikum

 • Składanie deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej – do 27 kwietnia 2017 r.
 • Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej – do 31 maja 2017 r.

Uczniom wszystkich typów szkół zapewniamy wiele atrakcji w ramach całorocznej nauki (konkursy, zawody sportowe, udział w imprezach kulturalnych, wyjazdy do kina i teatru, dyskoteki, ogniska, wycieczki),

Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny i tablice interaktywne.

Nauka języków obcych prowadzona jest w laboratoriach językowych.

Posiadamy własną salę gimnastyczną i salę do ćwiczeń siłowych.

Biblioteka szkolna stanowi bogate zaplecze do pracy samokształceniowej uczniów i służy rozwojowi ich zainteresowań. Księgozbiór biblioteki gromadzony od 1938 r. liczy ponad 19 tys. woluminów.

Uczniom klas maturalnych zapewniamy bezpłatne zajęcia przygotowujące do matury i egzaminów zawodowych.

Najlepsi uczniowie otrzymują stypendium za wyniki w nauce.

Miejsce w internacie dla wszystkich zainteresowanych. Dobrze wyposażone 2 i 3-osobowe pokoje, dzienna stawka wyżywienia 12 zł, czesne 30 zł.

Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. Dwóch posiada tytuł doktora.

Szkoła jest czysta, zadbana i starannie utrzymana. Każda pracownia ma własny charakter i wystrój. Na terenie posesji szkolnej znajduje się park rekreacyjny oraz pełnowymiarowe boisko szkolne.

Każdego roku nasi uczniowie są wyróżniani otrzymując za wyniki w nauce stypendia Stowarzyszenia, nagrodę Starosty Powiatu Puławskiego oraz stypendium Prezesa Rady Ministrów. Odnoszą również sukcesy w konkursach organizowanych przez różne organizacje i instytucje.

Należy również wspomnieć o dużych osiągnięciach sportowych drużyny dziewcząt i chłopców w siatkówce i w tenisie stołowym, a także o sukcesach Młodzieżowego Zespołu Tańca Ludowego na różnych konkursach i przeglądach oraz o sukcesach naszych uczniów w konkursach polonistycznych.

Swoje różnorodne zainteresowania uczniowie mogą realizować w zespole tańca ludowego, w zajęciach sportowych, w fakultetach dla klas maturach, kołach zainteresowań, godzinach konsultacji.

Prężnie w szkole działa SU. Uczniowie prowadzą sklepik, radiowęzeł. Organizują Tydzień młodzieży, szereg akcji charytatywnych, szkolną wigilię, dyskoteki, ogniska, wycieczki, spektakle profilaktyczne, akcję szczęśliwy numerek.


LICEUM Ogólnokształcące

W Liceum Ogólnokształcącym nauka odbywa się w kilkunastoosobowych klasach.

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie.Uczniowie klas pierwszych wybierają zgodnie z własnymi zainteresowaniami 2 do 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Doskonała propozycja dla gimnazjalistów, którzy lubią przedmioty ścisłe i wiążą swoją przyszłość z kierunkami politechnicznymi, ekonomicznymi, jak również dla uczniów mających predyspozycje i zainteresowania humanistyczne, którzy chcą w przyszłości studiować takie kierunki jak: dziennikarstwo, kulturoznawstwo, etnografię, politologię itp. poprzez fakt wyboru dodatkowych obowiązkowych przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

Uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki

******

 • Szeroki wybór zajęć dodatkowych.
 • Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych (zajęcia sportowe, koła przedmiotowe, zespół taneczny)
 • Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną (nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostęp do internetu, multimedialne laboratoria językowe, bibliotekę z centrum multimedialnym, salę gimnastyczną, boiska, siłownię i pracownie przedmiotowe).
 • Sale lekcyjne wyposażone są w projektory multimedialne, zestawy audio-wizualne, tablice interaktywne.
 • W klasie trzeciej szkoła zapewnia dodatkowe bezpłatne zajęcia przygotowujące do matury.
 • Drugim nauczanym językiem obcym jest język niemiecki. Nauka języków obcych w laboratoriach językowych.

Przewodnik po zawodach dla młodzieży

TECHNIKUM 

zawód: Technik agrobiznesu,   kod zawodu 331402

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu jest przygotowanie do projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie.

Absolwenci szkoły uzyskują szeroki zakres wiedzy ekonomiczno – rolniczej,  umiejętności z zakresu obsługi finansowej oraz bankowo-kredytowej rolnictwa i gospodarki żywnościowej, ubezpieczeń oraz funduszy emerytalno-rentowych, pozyskiwania funduszy pomocowych,  uprawnienia do przejęcia gospodarstwa, do ubiegania się o środki finansowe z funduszy UE,  umiejętności umożliwiające założenie i prowadzenie małej lub średniej wielkości firmy.

 • W trakcie nauki uczeń ma możliwość ukończenia kursu na prawo jazdy kategorii  T  w ramach realizacji programu nauczania.
 • Uczniowie i absolwenci mogą odbywać praktyki zawodowe i staże w kraju lub w specjalistycznych gospodarstwach i przedsiębiorstwach  na terenie Szwajcarii lub Holandii.
 • Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki w szkole partnerskiej w  Danii.
 • Wszyscy zainteresowani mają zapewnione miejsce w internacie. 
 • Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych - prowadzone są zajęcia sportowe, koła przedmiotowe, funkcjonuje zespół taneczny.
 • Szkoła posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną (nowoczesne pracownie komputerowe wyposażone w komputery, stały dostęp do internetu, multimedialne laboratoria językowe, bibliotekę, salę gimnastyczną, boiska, siłownię i pracownie przedmiotowe).
 • Sale lekcyjne wyposażone są w projektory multimedialne i zestawy audio-wizualne.

Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

zawód: Technik informatyk,   kod zawodu 351203

 Kwalifikacje: 

  E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;

  E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;

  E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Technik informatyk to poszukiwany zawód. Informatyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej.

Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem  komputerowych systemów informacji,  dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

W trakcie nauki będzie można zdobyć wiedzę o sieciach komputerowych oraz bazach danych. Uczniowie szkoły nauczą się wszystkiego, co konieczne na temat witryn internetowych oraz administracji bazami danych. Zdobyta wiedza oraz kwalifikacje pozwolą na podjęcie pracy w firmach z sektora IT lub działach informatycznych dużych organizacji biznesowych.  

 Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie przy montowaniu, instalowaniu, uruchamianiu, serwisowaniu, sprzedaży komputerów oraz sieci komputerowych, teleinformatycznych oraz telefonów komórkowych.

Absolwenci mogą kontynuować naukę na krajowych wyższych uczelniach technicznych, na wydziałach: informatyki, automatyki, robotyki, mechatroniki, telekomunikacji oraz pokrewnych. Są również przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (E.12.) odbywa się pod koniec II klasy.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (E.13.) odbywa się pod koniec III klasy.

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację (E.14.) odbywa się pod koniec 2 półrocza IV klasy.

Szkoła realizuje program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania.

 

Technik ekonomista,  numer zawodu 331403

Bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy w którym pracuje. Zajmuje się obliczaniem dochodów przedsiębiorstwa, prowadzeniem dokumentacji finansowo-księgowej i obliczaniem zarobków pracowników.

Ekonomista może pracować w przedsiębiorstwach w dziale księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, w dziale analiz, w sekretariacie. Absolwenci pracują także w urzędach skarbowych, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub zakładają własne firmy.Projekty EFS

Gościmy

Odwiedza nas 79140 gości oraz 20 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
959099
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com