Uczniowie oddziałów gimnazjalnych zostali zapoznani z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa uczestników w działaniach projektu „UMIEM  WIĘCEJ”

Przeprowadzona została rekrutacja uczestników projektu.

Nauczyciele opracowali programy zajęć pozalekcyjnych nakierowanych na innowacyjne rozwiązania organizacyjne, rozwój i wzmacnianie kompetencji  kluczowych uczniów oraz udział w eksperymentowaniu bazując na zapisach podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum.