DSC 0024 1

W lutym w naszej szkole  rozpoczęły się zajęcia dodatkowe  realizowane w ramach projektu Umiem więcej.  Zgodnie z założeniami projektu uczniowie rozwijają kompetencje kluczowe:

  • porozumiewanie się w językach obcych (zajęcia z języka angielskiego);
  • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne (Matematyczne potyczki – zajęcia z matematyki; Wokół przyrody ożywionej i nieożywionej – zajęcia z biologii i geografii);
  • kompetencje informatyczne (Świat informatyki);
  • umiejętność uczenia się – kompetencja rozwijana jest na wszystkich zajęciach;
  • inicjatywność i przedsiębiorczość - Zajęcia z doradztwa zawodowego.

Udział w zajęciach projektu stwarza szanse na poprawę efektywności uczenia się uczniów oraz umożliwia płynne przejście do kolejnych etapów edukacji i na rynek pracy.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauka w małej grupie sprzyja pracy zespołowej  i zdrowej rywalizacji. Każdy znajduje interesujące rozwiązania dla siebie – wyrównywanie braków i szans, rozwijanie zainteresowań, prowadzenie badań, doświadczeń, eksperymentów.

Do wspomagania procesu wzajemnego uczenia się wykorzystywane są różnorodne środki i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, programy i urządzenia oparte na technologiach informatycznych TIK.

Galeria ...