IMG 20180921 102549  IMG 20180921 102625   

W dniu 21.09.2018 r. odbył się wyjazd edukacyjny do Ogrodu Botanicznego  Muzeum Zoologicznego w Lublinie. Uczniowie zapoznali się tam z rolą i  funkcją wymienionych obiektów naukowo- dydaktycznych.  Poznali formy ochrony przyrody i ich znaczenie w ochronie gatunków roślin. Prowadzili  samodzielne badania i obserwacje. Poznali bogactwo ekspozycji roślin,  klasyfikowali rośliny do odpowiednich grup botanicznych, wyszukiwali gatunki chronione, oznaczali rośliny za pomocą kluczy i atlasów do oznaczania roślin.

IMG 20180921 093851 

W Muzeum Zoologicznym uczniowie mieli możliwość obejrzeć  liczne eksponaty przedstawicieli zwierząt ze wszystkich grup systematycznych.  Ćwiczyli umiejętność klasyfikowania organizmów do odpowiednich taksonów, na podstawie charakterystycznych cech. Poznali zasady nazewnictwa zwierząt.  Zapoznali się również z gatunkami wymarłymi.

IMG 20180921 102421  IMG 20180921 102456

Uczniowie podczas badań i obserwacji korzystali z nowych pomocy dydaktyczne zakupionych z funduszy otrzymanych w projekcie „Bliżej Europy” : mikroskopów terenowych, lup, atlasów, kluczy do oznaczania roślin i zwierząt,  lornetek, aparatu fotograficznego.