Uwaga!

Należy pobrać właściwe podanie i wypełnione złożyć w sekretariacie ZSA.

 Plakat

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Policealnej dla dorosłych