MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

 

Harmonogram konsultacji dla III semestru KKZ  ROL.04 III semestr  marzec- kwiecień 2024 r.

  Sala nr 2

27.04

sobota

28.04

niedziela

11.05

sobota 

12.05

niedziela 

18.05

sobota 

19.05

niedziela 

01.06

sobota 

02.06

niedziela 

15.06

sobota 

16.06

niedziela

8:00-9:30

Produkcja zwierzęca
zaj. praktyczne
Produkcja 
roślinna
zaj. praktyczne
Język angielski Język angielski Technika
w rolnictwie
zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
zaj. praktyczne
Język angielski Produkcja zwierzęca
zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
zaj. praktyczne

9:35-11:05

Produkcja zwierzęca
zaj. praktyczne
Produkcja 
roślinna
zaj. praktyczne
Język angielski Język angielski Technika
w rolnictwie
zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
zaj. praktyczne
Język angielski Produkcja zwierzęca
zaj. praktyczne
Produkcja 
roślinna
zaj. praktyczne

11:10-12:40

Produkcja zwierzęca
zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
zaj. praktyczne
Język angielski Produkcja 
roślinna
zaj. praktyczne
Technika
w rolnictwie
zaj. praktyczne
Produkcja 
roślinna
zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
zaj. praktyczne
Język angielski/
Technika w rolnictwie
Produkcja zwierzęca
zaj. praktyczne
Produkcja 
roślinna
zaj. praktyczne

13:00-14:30

Produkcja 
roślinna
zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
zaj. praktyczne
Produkcja 
roślinna
zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
zaj. praktyczne
Technika
w rolnictwie
zaj. praktyczne
Produkcja 
roślinna
zaj. praktyczne
Produkcja 
roślinna
zaj. praktyczne
Technika w rolnictwie zaj. praktyczne Produkcja 
roślinna
zaj. praktyczne
Produkcja 
roślinna
zaj. praktyczne

14:35-16:05

Produkcja roślinna
zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
zaj. praktyczne
Produkcja 
roślinna
zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
zaj. praktyczne
Technika
w rolnictwie
zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
zaj. praktyczne
Technika w rolnictwie zaj. praktyczne Produkcja 
roślinna
zaj. praktyczne
 

 

* Produkcja roślinna; Produkcja roślinna – zajęcia praktyczne – Janina Lachowska

*Produkcja zwierzęca; Produkcja zwierzęca-zajęcia praktyczne  -  Janina Lachowska

* Technika w rolnictwie; Technika w rolnictwie-zajęcia praktyczne – Robert Pazur

* Język angielski – Kazimier Franków