MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

 

Harmonogram konsultacji dla I semestru KKZ  ROL.04   luty- kwiecień 2024 r.

  Sala nr 3

24.02

sobota

25.02

niedziela

09.03

sobota 

10.03

niedziela 

23.03

sobota 

24.03

niedziela 

06.04

sobota 

07.04

niedziela 

13.04

sobota 

14.04

niedziela

8:00-9:30

Produkcja roślinna Technika  w rolnictwie Technika  w rolnictwie Podstawy rolnictwa Technika w rolnictwie zaj. praktyczne Środki ochrony roślin Technika w rolnictwie zaj. praktyczne Technika w rolnictwie zaj. praktyczne Podstawy rolnictwa Produkcja roślinna

9:35-11:05

Produkcja zwierzęca Technika  w rolnictwie Technika  w rolnictwie Podstawy rolnictwa Technika w rolnictwie zaj. praktyczne Środki ochrony roślin Technika w rolnictwie zaj. praktyczne Technika w rolnictwie zaj. praktyczne Podstawy rolnictwa  Pr. Roś/śr och roślin

11:10-12:40

Produkcja zwierzęca Technika  w rolnictwie Produkcja roślinna Podstawy rolnictwa Środki ochrony roślin Produkcja roślinna Technika w rolnictwie zaj. praktyczne Technika w rolnictwie zaj. praktyczne Podstawy rolnictwa  Środki ochrony roślin

13:00-14:30

Podstawy rolnictwa Technika  w rolnictwie Produkcja 
zwierzęca
Produkcja roślinna Środki ochrony roślin Produkcja 
zwierzęca
Technika w rolnictwie zaj. praktyczne Technika w rolnictwie zaj. praktyczne Podstawy rolnictwa  Środki ochrony roślin

14:35-16:05

Podstawy rolnictwa Technika  w rolnictwie Produkcja roślinna Produkcja 
zwierzęca
Produkcja 
zwierzęca
Technika w rolnictwie zaj.praktyczne Technika w rolnictwie zaj. praktyczne Technika w rolnictwie zaj. praktyczne Podstawy rolnictwa  Środki ochrony roślin

 

* Produkcja roślinna; Produkcja roślinna – zajęcia praktyczne; Produkcja zwierzęca; Środki ochrony roslin– Janina Lachowska

*Produkcja zwierzęca; Produkcja zwierzęca-zajęcia praktyczne ;  Bezpieczeństwo i higiena pracy -  Janina Lachowska

* Technika w rolnictwie; Technika w rolnictwie-zajęcia praktyczne – Robert Pazur

* Podstawy rolnictwa – Grażyna Wąsik