MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

 

Harmonogram konsultacji dla III semestru KKZ  ROL.04 III semestr  marzec- kwiecień 2024 r.

  Sala nr 3

09.03

sobota 

10.03

niedziela 

23,03

sobota 

24.03

niedziela 

06.04

sobota 

07.04

niedziela 

13.04

sobota 

8:00-9:30

Produkcja roślinna zaj. praktyczne

Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne Technika  w rolnictwie zaj. praktyczne Produkcja roslinna zaj. praktyczne Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne Produkcja roslinna zaj. praktyczne

9:35-11:05

Produkcja roślinna zaj. praktyczne

Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne Produkcja roslinna zaj. praktyczne Technika  w rolnictwie zaj. praktyczne Produkcja roslinna zaj. praktyczne Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne Produkcja roslinna zaj. praktyczne

11:10-12:40

Technika w rolnictwie zaj.praktyczne

Produkcja roslinna zaj. praktyczne

Technika  w rolnictwie zaj. praktyczne Technika  w rolnictwie zaj. praktyczne Produkcja roslinna zaj. praktyczne Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne Produkcja roslinna zaj. praktyczne

13:00-14:30

Technika w rolnictwie zaj.praktyczne

Zbyt produktów rolnych Technika  w rolnictwie zaj. praktyczne Technika  w rolnictwie zaj. praktyczne Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne

14:35-16:05

Technika w rolnictwie zaj.praktyczne

Zbyt produktów rolnych Technika  w rolnictwie zaj. praktyczne Technika  w rolnictwie zaj. praktyczne Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne

 

* Produkcja roślinna; ; Produkcja roślinna – zajęcia praktyczne – Janina Lachowska

*Produkcja zwierzęca; Produkcja zwierzęca-zajęcia praktyczne ;  Bezpieczeństwo i higiena pracy -  Janina Lachowska

* Technika w rolnictwie; Technika w rolnictwie-zajęcia praktyczne – Robert Pazur

* Zbyt produktów rolnych – Grażyna Wąsik