MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

 

Harmonogram konsultacji dla III semestru KKZ  ROL.04 III semestr  styczeń - luty 2024 r.

  Sala nr 3

13.01

sobota 

14.01

niedziela 

27.01

sobota 

28.01

niedziela 

10.02

sobota 

11.02

niedziela 

17.02

sobota 

18.02

niedziela 

24.02

sobota 

25.02

niedziela 

8:00-9:30

Produkcja roślinna 

Produkcja roślinna 

Produkcja roślinna 

Bhp

Technika  w rolnictwie zaj. praktyczn

Technika  w rolnictwie zaj. praktyczn

Produkcja roślinna zaj. praktyczn

Produkcja roślinna zaj. praktyczne

Zbyt produktów rolnych

Produkcja zwierzęca  zaj. praktyczne

9:35-11:05

Produkcja zwierzęca

Produkcja roślinna 

Produkcja roślinna 

Bhp

Technika  w rolnictwie zaj. praktyczn

Technika  w rolnictwie zaj. praktyczn

Produkcja roślinna zaj. praktyczne

Produkcja roślinna zaj. praktyczne

Zbyt produktów rolnych

Produkcja roślinna zaj. praktyczne

11:10-12:40

Produkcja 
zwierzęca

Produkcja zwierzęca

Produkcja zwierzęca

Bhp/Prod. roś. zaj. praktyczne

Technika  w rolnictwie zaj. praktyczn

Technika  w rolnictwie zaj. praktyczn

Produkcja roślinna zaj. praktyczne

Produkcja roślinna zaj. praktyczne

Zbyt produktów rolnych

Produkcja roślinna zaj. praktyczne

13:00-14:30

Produkcja zwierzeca

Produkcja zwierzęca

Produkcja zwierzęca

Produkcja roślinna zaj.   praktyczne

Technika  w rolnictwie zaj. praktyczn

Technika  w rolnictwie zaj. praktyczne

Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne

Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne

Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne

Produkcja roślinna zaj. praktyczne

14:35-16:05

Produkcja 
roślinna

Produkcja 
zwierzęca

 

Produkcja zwierzęca

Produkcja roślinna zaj.   praktyczne

Technika  w rolnictwie zaj. praktyczn

Technika  w rolnictwie zaj. praktyczn

Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne

Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne

Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne

Produkcja zwierzęca zaj. praktyczne

 

* Produkcja roślinna; ; Produkcja roślinna – zajęcia praktyczne – Janina Lachowska

*Produkcja zwierzęca; Produkcja zwierzęca-zajęcia praktyczne ;  Bezpieczeństwo i higiena pracy -  Janina Lachowska

* Technika w rolnictwie; Technika w rolnictwie-zajęcia praktyczne – Robert Pazur

* Zbyt produktów rolnych – Grażyna Wąsik