MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

 

Harmonogram konsultacji dla I semestru KKZ  ROL.04  kwiecień - czerwiec 2023 r.

 

15.04

sobota 

16.04

niedziela 

06.05

sobota 

07.05

niedziela 

13.05

sobota 

14.05

niedziela 

20.05

sobota 

21.05

niedziela 

03.06

sobota 

04.06

niedziela 

8:00-9:30

Produkcja zwierzęca
- zaj. praktyczne

Technika w rolnictwie
- zaj. praktyczne

Środki ochrony roślin

Produkcja roślinna
- zaj. praktyczne

Produkcja zwierzęca
- zaj. praktyczne

Technika w rolnictwie
- zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
- zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
- zaj. praktyczne
Technika w rolnictwie
- zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
- zaj. praktyczne

9:35-11:05

Produkcja zwierzęca
- zaj. praktyczne

Technika w rolnictwie
- zaj. praktyczne

Środki ochrony roślin

Produkcja roślinna
- zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
- zaj. praktyczne
Technika w rolnictwie
- zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
- zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
- zaj. praktyczne
Technika w rolnictwie
- zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
- zaj. praktyczne

11:10-12:40

Produkcja zwierzęca
- zaj. praktyczne

Technika w rolnictwie
- zaj. praktyczne

Produkcja zwierzęca
- zaj. praktyczne

Produkcja roślinna
- zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
- zaj. praktyczne
Technika w rolnictwie
- zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
- zaj. praktyczne
Podstawy rolnictwa Technika w rolnictwie
- zaj. praktyczne

Produkcja roślinna
- zaj. praktyczne

13:00-14:30

Produkcja roślinna
- zaj. praktyczne

Produkcja zwierzęca
- zaj. praktyczne

Produkcja zwierzęca
- zaj. praktyczne

Produkcja zwierzęca
- zaj. praktyczne
Technika w rolnictwie
- zaj. praktyczne
Produkcja roślinna
- zaj. praktyczne
Produkcja roślinna
- zaj. praktyczne
Podstawy rolnictwa

Technika w rolnictwie
- zaj. praktyczne

Produkcja roślinna
- zaj. praktyczne

14:35-16:05

Produkcja roślinna
- zaj. praktyczne

Produkcja zwierzęca
- zaj. praktyczne

Produkcja roślinna
- zaj. praktyczne

Produkcja zwierzęca
- zaj. praktyczne
Technika w rolnictwie
- zaj. praktyczne
Produkcja zwierzęca
- zaj. praktyczne
Produkcja roślinna
- zaj. praktyczne
Podstawy rolnictwa

Technika w rolnictwie
- zaj. praktyczne

 

 

* Produkcja roślinna; ; Produkcja roślinna – zajęcia praktyczne – Janina Lachowska

*Produkcja zwierzęca; Produkcja zwierzęca-zajęcia praktyczne ;  Bezpieczeństwo i higiena pracy -  Janina Lachowska

* Technika w rolnictwie; Technika w rolnictwie-zajęcia praktyczne – Robert Pazur

* Zbyt produktów rolnych – Grażyna Wąsik