zsa_1920x700-7
podziekowanie_1920x700
1 2
MOD_DJ_EASYCONTACT_OPEN_FORM

Wydarzyło się ...

Rekrutacja 2022/2023

80 lat Szkoły w Klementowicach

80 lat

   Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach to szkoła z tradycjami.
Od 80 lat jest niemym świadkiem historii pisanej przez Nas wszystkich: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji, rodziców.

   „Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina”. Taka myśl zapewne towarzyszyła  wszystkim absolwentom, którzy  przybyli  13 pażdziernika 2018 roku  na uroczystość.
Rocznica istnienia szkoły to doskonała okazja do podsumowania, które znalazły odzwierciedlenie w publikacji wydanej z okazji jubileuszu. Nosi ona tytuł „ Mamy już 80 lat”.

    Mszę św. w intencji uczniów, nauczycieli, pracowników, absolwentów, zaproszonych  gości odprawił ksiądz proboszcz Zbigniew Fidut.  Po nabożeństwie część oficjalna rozpoczęła  się pięknym polonezem w wykonaniu absolwentów – byłych członków Młodzieżowego Zespołu Tańca Ludowego.

    Swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście: przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Puławach, Wójt Gminy Kurów, przedstawiciele zaprzyjaźnionych ze szkołą instytucji, byli dyrektorzy szkół oraz liczna grupa absolwentów.

    W przemówieniu Pan dyrektor Zbigniew Turkowski przypomniał historię szkoły. Głos zabrali  także zaproszeni goście i przedstawiciel absolwentów. Podkreślili oni wagę kształcenia zawodowego w dzisiejszych realiach. Życzyli dalszych sukcesów uczniom i nauczycielom.

    Program artystyczny był wzruszającą poetycko – taneczną podróżą w przeszłość przeplataną pięknymi tańcami w wykonaniu Młodzieżowego Zespołu Tańca Ludowego.
Uczniowie przytoczyli fragmenty wspomnień, które poprowadziły zebranych ku temu co minione a jednak wciąż żywe, wspólne wszystkim absolwentom i pracownikom szkoły – ku wspomnieniom.
Całej uroczystości towarzyszyły radość i wzruszenie oraz przeświadczenie, że znów choć na chwilę, udało się zatrzymać czas.

    Wszyscy uczestnicy jubileuszu otrzymali okolicznościowe upominki.

    

Liceum Ogólnokształcące

  • Klasa matematyczno-geograficzna
  • Klasa medialna

 

    

Szkoła podstawowa

  • Rozwijanie zainteresowań w ramach
  • Język angielski i język niemiecki 
  • Wyrównywanie wiedzy

 

    

Technikum

  • Technik agrobiznesu
  • Technik informatyk
  • KKZ ROL.04

 

    

Dla dorosłych

  • KKZ ROL.04