Na bieżąco

523272581805686

W ramach projektu „Bliżej Europy” realizowanego przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, uczniowie naszej szkoły po raz kolejny mieli okazję wziąć udział w wyjeździe edukacyjnym do Torunia. Celem wyjazdy było nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, dzięki warsztatom mającym na celu eksperymentowanie w technice małej skali. Dzięki uczeniu się przez działanie, wykonywaniu eksperymentów i zadawaniu pytań uczestnicy warsztatów z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem przeprowadzali eksperymenty.

2480140445554325   1937084823061703

1301460749978158   1237972143052082

966367577033771   957741727922482

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego biorą również udział w wielu zajęciach edukacyjnych z biologii i geografii, chemii i fizyki, języka angielskiego, matematyki, doradztwa zawodowego. Dzięki tak zróżnicowanej ofercie edukacyjnej, która dostosowana jest do ich potrzeb,  uczestnicy projektu poprzez eksperymentowanie, uczenie się przez działanie, stosowanie nabytej wiedzy w praktyce i wykorzystaniu technologii TIK stają się bardziej kreatywni, zmotywowani do działania i otwarci na innowacje. Na zajęciach z doradztwa zawodowego poznają rynek pracy i interesujące ich zawody, planują swoją przyszła ścieżkę edukacyjną i wiążące się z nią wymagania. Zajęcia projektowe odbywają się w  małych grupach co powoduje, że prowadzący zajęcia są w stanie doskonale dostosować metody pracy do każdego uczestnika zajęć. Uczniowie chętnie angażują się w wykonywane zadań i prezentują wyniki swojej pracy.

20180322 150315   20190208 134850

20200213 101115   20200213 101234

337653433531944   355547155188681

369276413951065   439436633350208

463397547757309

  20180322 150315

533590407218882   556219665149505

668277757008890   892461084469826

dyplomy1

     W dniu 28 maja 2019 roku w naszej szkole odbył się Turniej wiedzy „Umiem więcej”. Była to część  podsumowująca projekt „Umiem więcej” realizowany w Szkole Podstawowej  z oddziałami gimnazjalnymi przez uczniów gimnazjum.

Na początku pan dyrektor Zbigniew Turkowski przedstawił krótkie podsumowanie działań, które zostały zrealizowane w ramach projektu oraz przedstawił zebranym listę głównych pomocy dydaktycznych, w która została wyposażona szkoła dzięki funduszom z projektu.

Następnie odbyły się zmagania konkursowe, w których brało udział cztery trzyosobowe drużyny. Prowadzący Jakub Tarkowski zaprezentował drużyny oraz przedstawił jury, w skład którego wchodzili nauczyciele prowadzący zajęcia projektowe: M. Dzięsław,  J. Grykałowska, K. Grzegorczyk, E. Kuśmirska, P. Martyniak, k. Migdal. Pierwsza część składała się z pytań obejmujących wszystkie przedmioty, z których były prowadzone zajęcia przedmiotowe w ramach projektu, czyli: języka angielskiego, biologii, geografii, fizyki, chemii, matematyki i informatyki. Druga część to kalambury, a trzecia wykreślanka.  Ostatnia część wymagała od uczniów współdziałania w grupie, gdyż było to zadanie praktyczne. Najwięcej emocji wzbudziło zadanie, którego celem było złożyć model anatomiczny człowieka, okazuje się, że nie jest to wcale takie łatwe.

W czasie gdy komisja wyłaniała zwycięzców  uczeń Karol Grykałowski  przedstawił krótką prezentację multimedialną z wyjazdu edukacyjnego Kraków – Zakopane, który był częścią zajęć Przyroda ożywiona i nieożywiona.

Na koniec zostały uczestnikom  wręczone dyplomy  pamiątkowe.

wstep

komisja

druzyny

prezentacja

ZajęciaTerenowe 039   

     W dniach 9-11 maja 2019 r uczestnicy zajęć Przyroda ożywiona i nieożywiona z projektu Umiem więcej brali udział  w wyjazdowych zajęciach terenowych w Krakowie i Zakopanem. Badali środowisko przyrodnicze Parku Jordanowskiego i Lasu Wolskiego. Charakteryzowali oznaki smogu w Krakowie. W piątek i sobotę przemierzali szlaki Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przed wejściem na szlak zapoznali się z regulaminem TPN i bezpieczeństwem w górach. Najwięcej emocji wzbudził w nich fakt, że mogą spotkać na szlaku największego drapieżnika tego obszaru czyli niedźwiedzia brunatnego. Niestety albo na szczęście nie spotkali.

teren1  teren3

teren2

teren4

     Pierwszego dnia górskiej wędrówki przecierali szlak do Doliny Kościeliskiej. W czasie drogi poznali rozmaite krajobrazy, np. rozległe polany czy wąskie przejścia między bardzo wysokimi skałami (tzw. bramy). Przez całą drogę towarzyszył im  górski potok, a wraz z nim spływające do niego strumyki, małe wodospady czy żłobione przez wodę skały. Spotykali zjawiska krasowe, czyli powstałe wskutek wymywania skał wapiennych przez wodę. Najbardziej znanym ich przejawem są jaskinie, np. Jaskinia Mroźna czy Jaskinia Mylna. Wśród innych tego rodzaju zjawisk występują tu np. wywierzyska- Lodowe Źródło i ponory. Drugi dzień górskich zmagań to Tatry Reglowe: Dolina Białego Potoku – Sarnia Skała - Wodospad Siklawica – Dolina Strążyska. Wygodna szlak prowadzi wąskim dnem dolinki wzdłuż potoku, który przekracza się drewnianymi mostkami. Ścieżką Nad Reglami uczniowie weszli na Czerwoną Przełęcz, a odnogą czarnego szlaku zdobyli szczyt Sarniej Skały (1377 m n.p.m.). Pogoda sprzyjała, zaświeciło słońce, widoczność była bardzo dobra i uczestnicy wyprawy mogli podziwiać Kominiarski Wierch, Krokiew, Kopę Magury, Żółtą Turnię i Granaty. Na północ bardzo szeroki widok na całą dolinę Zakopanego i Gubałówkę. W kierunku południowym ukazały się potężne ściany Giewontu opadające w kierunku Doliny Strążyskiej. Kolejnym punktem na  szlaku był Wodospad Siklawica. Doliną Strążyską wyprawa wróciła do Zakopanego.

teren5  teren6

teren7  niedzwiedz

 

 

   

3

      18 kwietnia 2019 roku uczniowie naszej szkoły pojechali do Centrum Nauki Kopernik, w ramach projektu "Umiem więcej". Uczestnicy wzieli udział w zajęciach warsztatowych z fizyki, chemii i robotyki.

6    7

8    9

W czasie zajęć z fizyki uczniowie badali właściwości wody, zaś w czasie zajęć z chemii każdy miał okazję wykonać samodzielnie krem do pieklęgnacji ciała. Na robotyce uczniowie programowali robota.

     

1    

     2    4

    IMG 0679

  IMG 0762  IMG 0796

     W dniach 23-24 października 2018 roku odbył się wyjazd w ramach projektu „Bliżej Europy”, której celem było nabycie umiejętności manualnych posługiwania się sprzętem laboratoryjnym dzięki własnemu eksperymentowaniu w technice w małej skali.

IMG 0480   IMG 0596

IMG 0596  IMG 0603

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili również Planetarium, w którym dzięki specjalnej aparaturze obejrzeli pokaz astronomiczny. Kolejnym punktem programu były warsztaty wyrobu mydła, w których każdy uczestnik miał szansę na samodzielne wyprodukowanie mydła w wybranym przez siebie kolorze i kształcie.

IMG 0493  IMG 0507

IMG 0519  IMG 0725

IMG 0819  IMG 0812

IMG 20180921 102549  IMG 20180921 102625   

W dniu 21.09.2018 r. odbył się wyjazd edukacyjny do Ogrodu Botanicznego  Muzeum Zoologicznego w Lublinie. Uczniowie zapoznali się tam z rolą i  funkcją wymienionych obiektów naukowo- dydaktycznych.  Poznali formy ochrony przyrody i ich znaczenie w ochronie gatunków roślin. Prowadzili  samodzielne badania i obserwacje. Poznali bogactwo ekspozycji roślin,  klasyfikowali rośliny do odpowiednich grup botanicznych, wyszukiwali gatunki chronione, oznaczali rośliny za pomocą kluczy i atlasów do oznaczania roślin.

IMG 20180921 093851 

W Muzeum Zoologicznym uczniowie mieli możliwość obejrzeć  liczne eksponaty przedstawicieli zwierząt ze wszystkich grup systematycznych.  Ćwiczyli umiejętność klasyfikowania organizmów do odpowiednich taksonów, na podstawie charakterystycznych cech. Poznali zasady nazewnictwa zwierząt.  Zapoznali się również z gatunkami wymarłymi.

IMG 20180921 102421  IMG 20180921 102456

Uczniowie podczas badań i obserwacji korzystali z nowych pomocy dydaktyczne zakupionych z funduszy otrzymanych w projekcie „Bliżej Europy” : mikroskopów terenowych, lup, atlasów, kluczy do oznaczania roślin i zwierząt,  lornetek, aparatu fotograficznego.

Jesteśmy coraz „Bliżej Europy”…

IMG 20180510 150256

    Dzisiejszy rynek pracy wymaga od młodego człowieka posługiwania się wieloma umiejętnościami i wykorzystywaniem ich w praktyce. Pracodawcy wymagają umiejętności posługiwania się językami obcymi, używania technologii informacyjno – komunikacyjnej, pracy w zespołach, kreatywności i odpowiedzialności. Zespół Szkół Agrobiznesu im. Macieja Rataja w Klementowicach odpowiedział na potrzeby swoich uczniów klas licealnych dotyczących rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy.

    Od 1 marca 2018 roku nasza szkoła realizuje projekt  „Bliżej Europy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 12.2. Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IMG 20180322 150315

    Grupą docelową,  objętą wsparciem w ramach projektu, są uczniowie klas licealnych naszej szkoły oraz nauczyciele uczący w liceum. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy uczniów z nauką oraz na konieczność wyboru dalszej ścieżki zawodowej. Wszystkie zajęcia, w jakich biorą udział uczniowie opierają się na innowacyjności, pracy z komputerem i technologią TIK, eksperymentem, uczeniem się przez działanie, pracy w grupach, autoprezentacji.

     W ramach projektu wszyscy uczniowie biorą udział w zajęciach z doradztwa zawodowego, które mają im pomóc w rozpoznaniu indywidualnejścieżki kariery zawodowej, wyborze właściwego kierunku studiów oraz poznania zawodów a także utwierdzą ich w trafności swoich decyzji dotyczących planów edukacyjno - zawodowych.Oprócz grupowych zajęć z doradcą zawodowym i zawodoznawcą uczniowie biorą udział w zajęciach indywidualnych, które jeszcze bardziej pomagają im w wyborze właściwej ścieżki edukacyjno – zawodowej.

   Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wśród uczniów okazało się, że chcieliby nadrobić swoje braki i rozwinąć umiejętności w zakresie zajęć z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, języka angielskiego i języka niemieckiego.

20180613 130531

    Chętni uczniowie biorą udział w pozalekcyjnych zajęciach z wyżej wymienionych dziedzin. Za pomocą innowacyjnych metod, uczenia się przez działanie, eksperymentów, pracy grupowej poznają nowe sposoby uczenia się oraz przyswajania wiedzy. Na zajęciach wykorzystywane są materiały zakupione w ramach projektu. Niemal każda pracownia pozyskała nowy sprzęt informatyczny. Uczniowie twierdzą, że zajęcia są bardzo atrakcyjne poprzez zastosowanie nowych metod i wykorzystanie pomocy dydaktycznych, które zostały sfinansowane w ramach projektu.

    Na zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego główny nacisk skierowany jest na komunikowanie się w języku obcym, przełamanie bariery językowej, negocjacje w języku obcym oraz autoprezentację. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w dialogach, scenkach, grach sytuacyjnych, tworzą plakaty, projektują wnętrza, projektują swoje własne kolekcje ubrań, tworzą potrawy. Pracując w grupach porozumiewają się w językach obcych i za każdym razem na forum całej grupy projektowej prezentują swoją pracę. Zajęcia są dla nich zabawą, a jak wiadomo uczenie się przez zabawę jest bardzo atrakcyjne dla odbiorcy.

    W ramach zajęć z biologii i geografii pod tytułem „Badaj i poznawaj życie”, uczniowie brali udział w zajęciach terenowych, w ramach których poznawali otaczających ich świat nie na podstawie książek ale za pomocą swoich własnych zmysłów. Mogli dotknąć, zaobserwować, opisać otaczające ich zjawiska. W ramach tych zajęć odbyła się również jednodniowa wycieczka do Ogrodu Botanicznego i Muzeum Zoologicznego UMCS Lublin.

Badaj i poznawaj życie

    Zajęcia z fizyki i chemii opierają się na eksperymencie, uczniowie stosują prawa fizyki do badania wszechświata, wykorzystują technologię informacyjno – komunikacyjną do nauki
i poszerzania swojej wiedzy.

    Zajęcia matematyczne dotyczą z kolei modelowania matematycznego, strategii matematycznych, liczb i brył geometrycznych, wykorzystania i tworzenia danych oraz wyszukiwania i opracowywania danych. Dla niektórych z nas przedstawione zagadnienia matematyczne budzą lęk i zdziwienia ale dla naszych uczniów są kolejnym etapem odkrywania, poznawania, eksperymentowania z nimi i stosowania w praktyce.

   Ponieważ projekt realizowany jest do 2020 roku, przed uczniami jeszcze wiele zajęć oraz wyjazdów edukacyjnych, np. czterodniowezajęciaw Pienińskim Parku Narodowym, jednodniowezajęcia w Górach Świętokrzyskich oraz dwudniowy wyjazd do Obserwatorium Astronomicznego w Centrum Chemii w Toruniu.

    Oprócz spotkań z doradcą zawodowym i zajęć z wyżej wymienionych przedmiotów, uczniowie i nauczyciele wzięli udział w szkoleniu na temat Systemu do Zbierania i Analizowania Odpowiedzi. Szkolenie pozwoliło przygotować uczniów do samodzielnej pracy z zakupionym w ramach projektu Systemu do Zbierania i analizowania Odpowiedzi (SZiAO).

    Szkolenie polegało na opanowaniu umiejętności pracy w chmurze,  archiwizowaniu i pobieraniu dokumentów, tworzeniu e-narzędzi, posługiwaniu się e-podręcznikiem.Program szkolenia zawierał praktyczne metody wykorzystania nowych metod uczenia się i nauczania przy użyciu SZiAO na zajęciach lekcyjnych i podczas pracy w domu, w pracy samodzielnej
i grupowej.

   Narzędzie zapewnia uczniom stały dostęp do materiałów dydaktycznych z każdego miejsca, które posiada połączenie z Internetem. Uczniowie mogą jednocześnie, razem pracować na udostępnionych w Repozytorium materiałach, korzystać z nich w każdej chwili.

IMG 20180322 150637

    Udział w zajęciach edukacyjnych projektu sprzyja rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz stwarza warunki wszechstronnego rozwoju osobistego i przygotowania do pełnienia różnorodnych ról społecznych.

   Projekt niewątpliwie podnosi kompetencje kluczowe licealistów w Zespole Szkół Agrobiznesu w Klementowicach, motywując ich jednocześnie do nauki, otwiera ich na chęć poznawania nowych umiejętności poprzez działanie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce.


autor: Katarzyna Migdal

Projekt UMIEM WIĘCEJ – nowe szanse i nowe możliwości

Realizacja projektu UMIEM WIĘCEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 12.2. Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwiła szkole stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju uczniów opartego na kompetencjach kluczowych, a ich nauczycielom – realne szanse partnerskiego wspomagania w procesie uczenia się. Uczniowie brali udział w wielu zajęciach edukacyjnych rozwijających ich zainteresowania i umiejętności.

Znajomość języków obcych w dzisiejszych czasach jest niezbędna doang1 funkcjonowania młodego człowieka. Ale by naprawdę być bliżej Europy potrzebna jest znajomość języka obcego w takim stopniu, by umieć zastosować go w praktyce. Dlatego na zajęciach z języka angielskiego każdy uczeń, nie patrząc na stopień znajomości i umiejętności posługiwania się językiem obcym, przygotowywał w grupach lub parach prace projektowe, które następnie prezentował na forum całej grupy. Dzięki temu uczestnicy projektu przełamywali bariery językowe, nabierali odwagi do stosowania języka w praktyce i uczyli ang2się pracy w grupie. Wcielali się w rolę projektanta domów, projektanta mody, odgrywali scenki, np. w restauracji. Poprzez zabawę z językiem i wspólne planowanie kolejnych zadań i ich realizację zdecydowanie podnieśli swoje umiejętności językowe.

 

Matematyka to narzędzie niezbędne do rozumienia świata, jednak jako szkolny przedmiot może uczniów przerażać. Celem zajęć „Matematyczne potyczki” jest ugruntowanie podstaw matematyki, kształcenie wyobraźni, logicznego myślenia i intuicji matematycznej. Podczas zajęć uczniowie mają do czynienia z różnymi problemami, które wyrabiają u nich umiejętność korzystania z poznanych pojęć matematycznych (procenty, skala, pole powierzchni, objętość brył).   

              mat1                             mat2                      mat3
     Stosowanie różnorodnych form pracy wymagających aktywnej postawy ucznia (praca w grupach, działania praktyczne, dyskusje, pokazy, gry i zabawy dydaktyczne) oraz stosowanie nowoczesnych technologii i pomocy naukowych sprzyja zaangażowaniu i motywacji do działania i pogłębiania wiedzy.

Orgabiol1nizmy w środowisku- zajęcia z projektu „Wokół przyrody ożywionej i nieożywionej” nie mogłyby się odbyć bez zajęć w terenie. Uczniowie za pomocą kluczy do oznaczania organizmów, atlasów, przewodników rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt w środowisku wodnym i lądowym. Dokonywali również biol2pomiarów liczebności, zagęszczenia i rozmieszczenia organizmów, czyli określali parametry charakteryzujące populację. Uczniowie poznawali i badali warunki panujące w różnych ekosystemach.   Za pomocą nowoczesnych urządzeń pomiarowych Labdisc mierzyli pH gleby, wody, ciśnienie powietrza, wilgotność. Pobierali materiał do badania i obserwacji prowadzonych w pracowni , na podstawie których zakładali doświadczenia, prowadzili obserwacje mikroskopowe. Słowem, dobrze się bawiąc poznawali przyrodę i metodykę badań biologicznych.

 

Zajęcia z robotyki pod nazwą Świat Informatyki pozwalają  na zdobycie wiedzy na temat budowy robotów oraz ich programowania. 

infUczniowie mają za zadanie zaprojektować oraz skonstruować robota z zestawów Lego Mindstorms EV3 Education, a następnie programują go tak, aby wykonał konkretne czynności. Zajęcia prowadzone są w sposób kreatywny. Uczniowie otrzymują konkretny problem, który muszą rozwiązać budując, a następnie programując swoje maszyny. Zadania są zróżnicowane. Jedne roboty musiały poruszać się jak zdalnie sterowane pojazdy, a inne miały posprzątać teren poprzez przepychanie różnych przedmiotów. Jednym z ostatnich zadań było wykonanie robota, który potrafił rozpoznawać kolory. W każdym przypadku uczniowie musieli korzystać z języka programowania wykorzystując zaawansowane elementy takie jak: pętle, instrukcje warunkowe, operatory matematyczne i logiczne, tworzyć zmienne lub własne funkcje.inf2

    Wyposażenie pracowni przedmiotowych szkoły w sprzęt komputerowy, pomoce i środki dydaktyczne oraz materiały ćwiczeniowe umożliwiły uczenie się poprzez prowadzenie badań, wykonywanie doświadczeń i kreatywne eksperymentowanie.

    Jak oswoić się z mapą ? –Z pewnością każdy z nas był lub będzie w takiej sytuacji – znajdujesz się w nieznanym terenie z mapą w dłoni. Uczniowie podczas zajęć  z projektu  „Wokół przyrody ożywionej i nieożywionej” ćwiczą posługiwanie się mapą topograficzną. Wykonywali szereg praktycznych ćwiczeń, które mogą się okazać przydatne w życiu codziennym. Określali geogkierunki świata, długość i szerokość wybranych obiektów na mapach , orientowali mapę, obliczali rzeczywistą długość trasy na podstawie skali mapy.  Obliczali czas wędrówki, odczytywali znaki sygnaturowe. Rozpoznawali  obiekty na mapie na podstawie opisu. Porównywali środowisko przyrodnicze i zagospodarowanie  wybranych obszarów na mapie turystycznej.

 "Jak powstał czas? , Dlaczego ciała mogą się poruszać?, Jak dostać się na Marsa?"- to pytania, które zadaje sobie nie tylko małe dziecko, ale każdy naukowiec, bez względu na wiek. Ciekawość ludzka zawsze wymusza kreatywność, chęć do fiz1działania, dlatego zajęcia z fizyki i chemii prowadzone są nie tylko w zaciszu szkolnej sali lekcyjnej, ale też w wielkich laboratoriach. Podstawą badań przyrodniczych jest obserwacja i eksperyment. Na zajęciach wyjazdowych uczniowie mieli wiele możliwości zetknięcia się z eksperymentem, ale także z poznaniem reguł panujących w przyrodzie.fiz2     fiz3Poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach mogli zbadać jakie czynniki są istotne, a jakie nie mają znaczenia do przebiegu danego zjawiska.  Należy mieć nadzieję, że takie zajęcia są tylko wstępem do rozwoju zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi.

Również nauczyciele zdobywali nowe wiadomości i poszerzali swoje umiejętności w różnych dziedzinach wspomagających ich pracę w szkole.

szk2W pracy  z uczniami warto kłaść nacisk na stosowanie metod bazujących na odkrywaniu. Metody motywujące i aktywizujące dają szansę na rozbudzenie zainteresowania danym zagadnieniem. To pozwala także rozwijać umiejętności uczniów w zakresie korzystania z różnych źródeł informacji, krytycznego analizowania faktów i oceny ich wiarygodności oraz prezentowania zebranych materiałów. W pracy  z uczniami warto kłaść nacisk na stosowanie metod bazujących na odkrywaniu. Metody motywujące i aktywizujące dają szansę na rozbudzenie zainteresowania danym zagadnieniem. To pozwala także rozwijać umiejętności uczniów w zakresie korzystania z różnych źródeł informacji, krytycznego analizowania faktów i oceny ich wiarygodności oraz szk1prezentowania zebranych materiałów. Nauczyciele uczący w gimnazjum wzięli udział w szkoleniu Innowacyjne metody pracy w gimnazjum, na którym rozwinęli swoje kompetencje w stosowaniu innowacyjnych metod pracy z młodzieżą wyzwalających ich aktywność edukacyjną, wszechstronny rozwój, przygotowującą do dalszego kształcenia i sprzyjającą rozwijaniu kompetencji społecznych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy.

szk3Kolejnym szkoleniem, w którym wzięli udział nauczyciele było Wykorzystanie TIK w nauczaniu przedmiotowym w gimnazjum. Dotychczas odbyła się pierwsza jego część, na której nauczyciele poszerzyli swoje wiadomości i umiejętności związanych z pracą w chmurze. Nabyli praktyczne umiejętności wykorzystania chmury do pracy w grupie związane z udostępnianiem i współpracą nad dokumentami.

szk4

Wszyscy biorący udział w szkoleniu byli bardzo zaangażowani i chętnie uczestniczyli w zajęciach.

 Rozpoczynający się nowy rok szkolny to nowe plany i kontynuacja działań projektu. Zarówno uczniowie,  jak i nauczyciele będą uczestnikami kolejnych wartościowych i atrakcyjnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe.

DSC 0024 1

W lutym w naszej szkole  rozpoczęły się zajęcia dodatkowe  realizowane w ramach projektu Umiem więcej.  Zgodnie z założeniami projektu uczniowie rozwijają kompetencje kluczowe:

  • porozumiewanie się w językach obcych (zajęcia z języka angielskiego);
  • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne (Matematyczne potyczki – zajęcia z matematyki; Wokół przyrody ożywionej i nieożywionej – zajęcia z biologii i geografii);
  • kompetencje informatyczne (Świat informatyki);
  • umiejętność uczenia się – kompetencja rozwijana jest na wszystkich zajęciach;
  • inicjatywność i przedsiębiorczość - Zajęcia z doradztwa zawodowego.

Udział w zajęciach projektu stwarza szanse na poprawę efektywności uczenia się uczniów oraz umożliwia płynne przejście do kolejnych etapów edukacji i na rynek pracy.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauka w małej grupie sprzyja pracy zespołowej  i zdrowej rywalizacji. Każdy znajduje interesujące rozwiązania dla siebie – wyrównywanie braków i szans, rozwijanie zainteresowań, prowadzenie badań, doświadczeń, eksperymentów.

Do wspomagania procesu wzajemnego uczenia się wykorzystywane są różnorodne środki i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, programy i urządzenia oparte na technologiach informatycznych TIK.

Galeria ...

Uczniowie oddziałów gimnazjalnych zostali zapoznani z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa uczestników w działaniach projektu „UMIEM  WIĘCEJ”

Przeprowadzona została rekrutacja uczestników projektu.

Nauczyciele opracowali programy zajęć pozalekcyjnych nakierowanych na innowacyjne rozwiązania organizacyjne, rozwój i wzmacnianie kompetencji  kluczowych uczniów oraz udział w eksperymentowaniu bazując na zapisach podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum. 

 

spotkanie z rodzicami 3

     

 26 stycznia na spotkaniu z Rodzicami uczniów ZSA pan Dyrektor przedstawił zebranym informacje o projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn.  Umiem Więcej, który realizowany będzie w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2019 r. w oddziałach gimnazjalnych Niepublicznej Szkoły Podstawowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

spotkanie z rodzicami 1    spotkanie z rodzicami 4

Dyrektor zapoznał rodziców z celem i planowanymi  efektami realizacji projektu. Przedstawił również wykaz  sprzętu cyfrowego i pomocy dydaktycznych, które zostaną zakupione na potrzeby realizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów.

Na zakończenie rodzicom został przedstawiony regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczestników w projekcie „UMIEM  WIĘCEJ”.

spotkanie z rodzicami 4    spotkanie z rodzicami 5

 

 

Wydarzyło się

Europejskie Odznaki Jakości

DJ-Events Calendar Module

maj 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
JSN Decor is designed by JoomlaShine.com