KALENDARZ   ROKU   SZKOLNEGO   2016/2017

 

DATA

TEMATYKA

ODPOWIEDZIALNI

30 sierpnia 2016 r.

Plenarna Rada Pedagogiczna – godz. 9:00

Dyrektor

1 września 2016 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  9:30

Dyrektor

2 września 2016 r.

Termin uzupełnienia dzienników  lekcyjnych (dane uczniów, rozkłady materiału, rozkłady zajęć wychowawczych)

Wychowawcy

9 września 2016 r.

Zebranie z rodzicami – klasy pierwsze, 3 gimnazjum,  4at (pt)

Dyrektor, Wychowawcy

20-21września 2016 r.

Lubelski Salon Maturzystów, Centrum Kongresowe, ul. Akademicka 15

Wychowawcy

19 -25 wrzesień 2016 r

Program AISECC

MK

14 września 2016 r.

Rada pedagogiczna: Plan nadzoru na rok szkolny 2016/2017 (śr)

Dyrektor, Nauczyciele

październik 2016 r

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

Dyrektor, Nauczyciele

8 października 2016 r.

Lubelska Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę

MT, JA

14 października 2016 r.

Dzień Edukacji Narodowej (pt)

SU,  PJ

31 października 2016 r.

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych (pn),

 

2 listopada 2016 r.

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych (śr),

 

4 listopada 2016 r.

Zebranie z rodzicami (pt)

Dyrektor, Wychowawcy

10 listopada 2016 r.

Akademia z okazji Święta Niepodległości. (czt) 

WD

11 listopada 2016 r.

Święto Niepodległości (pt)

JA

22 grudnia 2016 r.

Wigilia szkolna, Wigilie klasowe (czt) - od  lekcji 4

MT, GK, Wychowawcy klas,

23- 31 grudnia 2016

Zimowa przerwa świąteczna

 

2 – 5 stycznia 2017 r.

Dni wolne od zajęć lekcyjnych (pn-czt),

 

6 stycznia 2017 r.

Święto Trzech Króli (pt)

 

9 stycznia 2017 r.

Część praktyczna w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

Dyrektor, ZN

12 stycznia 2017 r.

Część pisemna Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowa podstawa 

Dyrektor, ZN

od 16 stycznia do

23 lutego 2017 r.

Część praktyczna w pozostałych kwalifikacjach

Dyrektor, ZE

16−29 stycznia 2017 r.

Ferie zimowe

 

1 lutego 2017 r.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna (śr)

Dyrektor, Wychowawcy, Opiekunowie

3 lutego  2017 r.

Zakończenie I semestru.  Zebranie z rodzicami (pt)

Dyrektor, Wychowawcy


Semestr II – od 6 lutego 2017 r.

9 lutego 2017 r.

Plenarna Rada Pedagogiczna (czt)

Dyrektor,  zespoły przedmiotowe i zadaniowe

marzec 2017 r.

Szkoleniowa rada pedagogiczna

Dyrektor

 Marzec 2017 r.

Promocja szkoły Dzień Otwartych Drzwi

 nauczyciele

30 marca 2017 r.

Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Dyrektor

31 marca 2017 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół

 

13 –18 kwietnia  2017 r.

Wiosenna przerwa Wielkanocna

 

19 kwietnia 2017 r.

Egzamin gimnazjalny – cz. Humanistyczna (śr)  z zakresu historii i WOS-u – godz. 9:00

 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

Dyrektor,  SZN

20 kwietnia 2017 r.

Egzamin gimnazjalny – cz. matematyczno-przyrodnicza  (czt)

 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00,   z zakresu matematyki – godz. 11:00

21 kwietnia 2017 r.

Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny  (pt)  na poziomie podstawowym – godz. 9:00

  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

21 kwietnia 2017 r.

Zebranie z rodzicami (pt)

Dyrektor, Wychowawcy

26 kwietnia 2017 r.

Rada klasyfikacyjna klasy maturalnej 4at (śr)

Dyrektor, Wychowawcy

28 kwietnia 2017 r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych.
Pożegnanie klasy maturalnej .  Akademia z okazji 3 Maja  (pt)

GJ, WM

2 maja 2017 r

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych (wt)

 

3 maja 2017 r.

3 Maja (wt)

 

od 4 do 26 maja 2017 r.

Część ustna: język polski (prezentacja – formuła do 2014, języki obce nowożytne,

 

od 8 do 20 maja 2017 r.

Część ustna: język polski (wypowiedź – formuła od 2015)

 

04 maja 2017 r.

Matura z języka polskiego pp, 9:00  (czt) 170,   J. polski  pr, 14:00   (śr), 180

Dyrektor, SZE, SZN

5 maja 2017 r.

Matura z matematyki pp, 9:00  (pt) 170

8 maja 2017 r.

Matura z angielskiego pp, 9:00 (pn) 120,   J. angielski  pr, 14:00   (cz) 150, stara matura 120 +70

9 maja 2017 r.

Matura z matematyki pr, 9:00 (wt) 180

10 maja 2017 r.

Matura z wiedzy o społeczeństwie pp, pr, 9:00  (śr) 180, stara matura 120, 180
Matura z informatyki pp, pr , godz. 14:00  (wt) 60 + 150, stara matura 75 + 120, 90 + 150

11 maja 2017 r.

Matura z j. niemieckiego pp. 9:00 120.

Matura z j. niemieckiego pr 14:00  (czt) 150, stara matura 120 + 70

12 maja 2017 r.

Matura z biologii pp, pr, 9:00 (pt) 180 pr, stara matura 120, 150

15 maja 2017 r.

Matura z historii pp, pr,. 9:00  (pn) 180, stara120, 180,  (wt)

 

16 maja 2017 r.

Matura z chemii pp, pr, 9:00 180.

Matura z z geografii pp i pr 14:00 (wt) 180, stara matura 120, 150

 

18 maja 2017 r.

Matura z fizyki i astronomii pp, pr, fizyki pr o godz. 9:00  (czt) 180, stara matura 120, 150

 

25 maja 2017 r.

Dzień angielski, (czt)

Zespół Języków Obcych

26 maja 2017 r

Przekazanie szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 28 kwietnia 2017 r.

 

15 czerwca 2017 r.

Boże Ciało (czt)

 

16 czerwca 2017 r.

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych (pt),

 

1, 2, 5 czerwca 2017 r.

Egzamin gimnazjalny w terminie dodatkowym

 

1-20 czerwca 2017 r.

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

 

23 czerwca 2017 r.

Przekazanie przez OKE zaświadczeń z egzaminu gimnazjalnego do szkół

 

20 czerwca 2017 r.

Część pisemna Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowa podstawa 

Dyrektor, SZN

12 czerwca 2017 r.

Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stara podstawa)  godz.12:00

Dyrektor, SZN

13 czerwca 2017 r.

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stara podstawa)

Dyrektor, SZE

16 czerwca do 8 lipca
 2017 r.

Część praktyczna Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowa podstawa

z kwalifikacji, w których rezultatem nie jest dokumentacja

Dyrektor, SZE

20 czerwca 2017 r.

Rada klasyfikacyjna (wt)

Dyrektor, Wychowawcy, Opiekunowie

23 czerwca 2017 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych SPd

WW

26 czerwca 2017 r.

Część praktyczna Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowa podstawa

w kwalifikacjach, w których rezultatem  jest dokumentacja,

Dyrektor, SZE

30 czerwca 2017 r.

Wydania uczniom zaświadczenia zaświadczeń z egzaminu gimnazjalnego

Dyrektor

30 czerwca 2017 r.

Przekazanie przez OKE świadectw maturalnych do szkół, wydanie świadectw i aneksów

Dyrektor

04 lipca 2017 r.

Plenarna Rada Pedagogiczna (wt)

Dyrektor, Zespoły przedmiotowe

Lipiec/Sierpień 2017 r.

Awans zawodowy

Członkowie Komisji, Dyrektor

22 sierpnia 2017 r.

Egzaminy poprawkowe- godz. 9:00 (wt)

Dyrektor, Komisje egzaminacyjne

22 sierpnia 2017 r.

Egzaminy maturalne, część pisemna – termin poprawkowy- godz. 9:00 (wt)

Dyrektor, Komisje egzaminacyjne

23-25 sierpnia 2017 r.

Poprawkowe egzaminy maturalne, część ustna (śr-pt)

Dyrektor, Komisje egzaminacyjne

25 sierpnia 2017 r.

Przekazanie przez OKE wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w

zawodzie oraz  dyplomów z egzaminów zawodowych do szkół

 

28 sierpnia 2017 r.

Plenarna Rada Pedagogiczna (pn)

Dyrektor, Zespoły przedmiotowe

1 września 2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego2016/2017

Dyrektor

12 września 2017 r.

Przekazanie przez OKE świadectw maturalnych do szkół, wydanie świadectw i aneksów - poprawki